Agile ve Waterfall Yaklaşımları Karşılaştırılması

Agile ve Waterfall Yaklaşımları Karşılaştırılması

Agile yaklaşımı yazılım projelerinde müşteri ihtiyaçlarına daha çabuk ve esnek bir şekilde cevap verebilmek için kullanılmaya başlamıştır. Bu yaklaşımda en önemli faktörler değişime hızlı adapte olması ve çözümler sağlaması, müşterinin devamlı projeye dahil edilmesi, proje ekibi ile birlikte sık toplantılar yapılması ve ekibin kendi kendini organize etmesidir.

Agile ve klasik Waterfall yaklaşımı arasındaki farkları aşağıdaki gibi özetleyebiliriz.

Agile Yaklaşımı

Avantajları
 • Planlamanın döngüler halinde daha kısa sürede yapılması
 • Müşteri ihtiyaçlarına daha esnek bir şekilde cevap verilebilmesi ve proje üzerinde etkisinin daha az olması
 • Projede ekip ruhunun daha güçlü olması
 • Ürünün son teslimden önce müşteri tarafından görülerek test edilmesi dolayısıyla ürünün kabul edilmemesi riskinin azaltılması
 • Müşterinin proje ekibi ile devamlı işbirliği içinde olması gerektiği için projeye olan bağlılığın artması ve ürünün sahiplenilmesi
 • Projede liderliği sadece proje yönetim ekibinin değil, çeşitli proje üyelerinin de insiyatif alarak kullanabilmesi
Dezavantajları
 • Planlamaya az zaman ayrılmasının daha kapsamlı projelerde ürünün tüm tasarımının gözönüne alınması gerektiğinde yetersiz kalabilmesi
 • Çok sayıda kaynak, Agile proje toplantılarında katılım sayısının en fazla 9 olması gerektiğini savunurken büyük projelerde ekip sayısının daha fazla olması ve bunun karar verme sürecini uzatması
 • Agile yaklaşımını ilk defa kullanacak organizasyonlar için, yönetim kademeleri ve proje ekibinin yeni yöntemler konusunda eğitim almasının masraflı olması
 • Ekibin devamlı bir arada olmasının farklı lokasyonlarda çalışan ekipler için zor ve masraflı olması
Ürün tasarımı ve ekibin büyüklüğü nedeniyle oluşan sorunlara daha ileri yöntemler olan Disciplined Agile ve Scaled Agile Framework çözüm getirebiliyor.

Waterfall

Avantajları
 • Projenin başında detaylı bir proje planı yapılarak uygulanması
 • Proje yönetim ve ekip rollerinin belli olması, belirsizliğin azalması
 • Firmanın klasik yöntemlere aşina olması ve genel olarak proje teknikleri ile ilgili olarak eğitim ihtiyacının Agile tekniklere göre daha az olması
 • Projede müşteri kaynak ihtiyacının daha az olması
Dezavantajları
 • Müşteri ihtiyaçlarına esnek olarak cevap verememesi ve kapsam kaymasının proje maliyetini artıracağı ve süreyi uzatacağı için kabul görmemesi
 • Müşterinin ürünü projenin sonlarına doğru, geliştirme aşamasından sonra gördüğünde çok sayıda değişiklik isteğinin çıkabilmesi
 • Ürün, kullanıcılar tarafından yeterince sahiplenilmediği için kullanımında direnç gösterilmesi
 • Müşteri ihtiyaçlarına cevap verilmediği ölçüde projede başarısızlık olasılığının yükselmesi
Agile ve şimdiye kadar kullandığımız klasik Waterfall yaklaşımı arasında seçim yaparken şirket kültürü ve projenin ihtiyaçları büyük rol oynamaktadır. Bu faktörler değerlendirilmeden herhangi bir yaklaşımın seçilmesi doğru olmaz.Agile proje yöntemlerinin kullanılabilmesi için şirket kültürünün bu değişime hazır olması ve proje ekibinin bu doğrultuda eğitim almış olması mutlaka gereklidir. Ayrıca Üst Yönetim’in desteği de her projede olduğu gibi çok önemlidir; proje ekibine hızlı karar almak için insiyatif verilmiş olmalıdır.

Referans:

1. Jason Fair (2012), Agile versus Waterfall
2. Robert Tarne (2015), Why agile may not be the silver bullet you’re looking for
3. Gerald O’Connor (2016), Three requirements for a great agile team

All4 Agile

Beyond Being Fast

Bu konuda yapılmış yorum bulunmamaktadır.
İlk yorumu siz yapmak için aşağıdaki formu doldurun.

Yorum Yaz