Çevik Proje Yönetiminde Roller

Çevik Proje Yönetiminde Roller

Proje yönetiminde proje başarısının en önemli faktörlerinden biri tartışılmaksızın proje ekibi içerisindeki rollerin doğru şekilde belirlenmesi ve sorumlulukların uygulanmasıdır. Çevik proje yönetiminde ise geleneksel proje rollerinin haricinde farklı olarak özelleştirilirmiş rol ve sorumluluklara ihtiyaçları vardır. Çevik proje yönetimindeki takım olgusunun en belirgin olduğu ve tanımlandığı alan ise Scrum tekniklerinde görülmektedir. Scrum metodolojisindeki roller hem yazılım ekibini hem de iş birimini kapsamakta ve farklı ekiplerin birbirleri ile entegre olarak çalışabilmesi mekanizması üzerine kurulmuştur. Bu roller en temel anlamda Scrum Yöneticisi, Ürün Sahibi, Scrum Takımı olarak tanımlanır.

Scrum Yöneticisi (Scrum Master): Scrum metodolojisinde geleneksel proje yöneticisi rolü yoktur. Bunun yerine ekibe yöneticilik değil koçluk yapacak ve ekip çalışanlarının performanslarının en üst seviyeye ulaşmasına, üretkenliğin artmasını sağlayacak bir lider rol olan Scrum Yöneticisi (Scrum Master) rolü geliştirilmiştir. Scrum Masterın başlıca sorumluluğu Scrum teorisini, pratiklerini ve kurallarını tüm takıma uygulatmak ve takımı motive etmektir. Sprint toplantılarında Ürün Sahibi ile bir araya gelerek önceliklendirilen işlerin Sprint planı içerisinde etkili bir şekilde yönetilmesi, bunun için teknikler bulunması, günlük Sprint toplantılarının ve Sprint bitiminde Retrospektif toplantılarının yürütülmesi ise sorumluluğu altındaki işlerin tamamlanması için olmazsa olmaz görevlerdir.

Ürün Sahibi (Product Owner): Müşteri tarafından görevlendirilerek iş birimini temsilen bir köprü vazifesiyle takım içerisinde yer alır. Ürün Sahibinin başlıca görevi ürün iş listesinde yer alacak maddeleri açıkça belirtmek, yazılım geliştirme takımına doğru şekilde aktarmak ve anlaşıldığına emin olmak, önceliklendirmek olarak sıralanabilir. Sprint içerisinde yer alacak işler Ürün Sahibinin kararına bağlıdır ve Ürün Sahibine danışılmaksızın bir değişiklik yapılamaz.

Scrum Takımı: Scrum Takımı ihtiyaca bağlı olarak geliştiriciler, testçiler, analistler, mimarlar, tasarımcılar gibi farklı rollerden oluşabilir. Takım üyelerinin uzmanlaştıkları belli beceriler veya odak alanları olabilir ve Agile Manifestosunda belirtildiği gibi kendi kendini yöneten bir takımdır. Ürün Sahibi tarafından iletilen iş listesindeki işlerin ürüne dönüştürülmesinden ve her Sprint sonunda ürünün yayınlanabilir bir parçasını teslim etmekten sorumludurlar. Küçük takımlar farklı yetkinlikler konusunda kısıtlı olabilir, büyük takımlar da fazla koordinasyon ihtiyacı gerektiği için geliştirme takımının büyüklüğü iş listesinde yer alan işlerin teslimatı konusunda en hızlı yanıtı verebilecek şekilde belirlenmelidir.

PMI Standartlarıyla Agile ve PMI-ACP Sertifika Sınavı Hazırlık Eğitimi

Çevik yöntemlerde ve Scrum tekniklerinde projelerin başarılı olması tanımlanan rollerin çok iyi anlaşılması ve entegre olarak bir bütün halinde çalışmalarına bağlıdır. Özellikle geleneksel proje yöneticisi tanımının olmaması nedeniyle Ürün Sahibi veya Scrum Yöneticisinin bu rolü üstlenmeye kalkması, birbirleri veya takım üzerinde üstünlük sağlamaya çalışması koçluk ve liderlik bakış açısı ile ilerleyen takımın performansını farklı yönde etkileyecektir. Bunu kontrol altında tutmak için tüm organizasyonun çevik proje yönetim süreç ve tanımlarına aşina olması, Ürün Sahibi ve Scrum Yöneticisinin bu teknikleri takıma ve iş birimine aktarımı performansı yükseltecektir.

All4 Agile

Beyond Being Fast

Bu konuda yapılmış yorum bulunmamaktadır.
İlk yorumu siz yapmak için aşağıdaki formu doldurun.

Yorum Yaz