Çevik Yöntemlerde İK Rolleri ve Önemi

Çevik Yöntemlerde İK Rolleri ve Önemi

Çevik kültüre sahip şirketler, başarılı bir yazılım geliştirebilmek için insan odaklı sistemler oluşturmak ve çalışanları bir “yetenek (talent)” ve şirket için önemli bir “varlık (asset)” olarak görmeye başlamak durumundadır. Dünyada pek çok şirket, “İnsan Kaynakları (Human Resources)” bölümünü yeniden şekillendirmektedir. “İK Çevik Modeli (Agile Model of HR)” olarak adlandırılan bu yeniden yapılanmada çevik prensiplere uygun İK stratejileri benimsenmektedir.

“İK Çevik Modeli” insan kaynakları birimlerinin işinin sadece belirli standard ve kontroller geliştirmek ve uygulamak olmadığını – daha çok organizasyonun çevikliğini arttıracak işleri de kapsaması gerektiğini belirtmektedir. Bu da IK misyon ve odağının değişmesi demektir. Çevikliğin arttırılması adaptifliği, innovasyonu, işbirliğini ve hızı arttıracak programlar uygulamak anlamına gelmektedir.Örnek İK stratejileri:
  • Şirketin tüm seviyelerindeki ekiplere “yöneticilik” değil “koçluk” yapacak şekilde liderler yetiştirilmek
  • Organizasyon modelinin küçük ve kendi hedeflerini belirleyen yüksek-performanslı ekipler oluşturacak şekilde tasarlamak
  • Şirketin tüm gruplarında ve birimlerinde müşteri etkileşimini arttıracak iletişim yöntemleri oluşturmak
  • Şirket içinde güçlü ve değer odaklı bir misyon oluşturmak ve herkesin bu misyonu benimsemesini sağlamak
  • Şirket içinde şeffaf bilgi akışı sağlayacak sistemlerin oluşturulmasını sağlamak – hedefler, kim hangi projede görev alıyor, kişilerin uzmanlıkları,…
  • Sürekli öğrenmeye odaklı olmak
  • Genel müdürleri değil uzmanları işe almak ve terfi ettirmek
  • Şirket çalışanlarını birbirleri ve yönetim ile ilgili geri bildirim yapmaları konusunda bilgilendirmek ve cesaretlendirmek
  • Aynı seviyedeki kişiler arasında ödül ve takdir programları oluşturmak
  • Ekiplerdeki farklılıkları teşvik edecek şekilde programlar düzenlemek
Boğaziçi Üniversitesi’nden Stefan Koch ve Vienna Üniversitesinden Gerhard Turk tarafından 2011 yılında yayınlanan “Çevik ve Geleneksel Yazılım Proje Süreç Modellerinde İnsan Kaynaklarıyla İlişkili Sorunlar” isimli makale; Avusturya’da çevik yöntemler uygulayan ve Waterfall gibi geleneksel yöntemlerle yazılım geliştiren 15 farklı yazılım şirketinin incelenmesi ile ortaya çıkan sonuçları içermektedir.

All4 Agile

Beyond Being Fast

Bu konuda yapılmış yorum bulunmamaktadır.
İlk yorumu siz yapmak için aşağıdaki formu doldurun.

Yorum Yaz