Hikaye Puanları ile Çalışmayı Değerlendirmek

Hikaye Puanları ile Çalışmayı Değerlendirmek

Her bir yinelemede, Agile proje takımları öncelik sırasındaki ürün rezervinden toplanmış olan kullanıcı hikayeleri dizisini yürütürler. Her yinelemede uygulanmış olan bir çok hikaye, tam olarak uygulamak için büyük çaba gerektirir.

Soru şu ki: Agile takımları her bir kullanıcı hikayesinin büyüklüğünü ve önemini nasıl değerlendirir? Saatlerce çabalayarak değerlendirmek geleneksel projelerde oldukça yaygın olmasına rağmen bu durum Agile projelerinde çok da sık kullanılmaz. Daha genel olan bir yaklaşım ise “hikaye puanı” denen bir tekniği kullanmaktır. Hikaye puanları özetle, bir kullanıcı hikayesini uygulamanın ilişkili karmaşasını değerlendirme metodudur.

Her bir proje takımı kendi hikaye puanı ölçüsünü sunabilir. Örnek olarak A kullanıcı yazısına 5 hikaye puanı (her ne ile ilgili ise) diyelim. Eğer takım, B kullanıcı hikayesinin 2 katı sürede uygulanacağını düşünüyorsa, takım, B kullanıcı hikayesine 10 hikaye puanı devreder. 10 veya 5 hikaye puanı kullanmanın herhangi bir büyülü tarafı yoktur. Başka bir takım, aynı iki takımın kullanıcı hikayelerini sırasıyla 25 ve 50 hikaye puanı ile ölçeklendirebilir. Rakamlar farklı olsa bile anahtar nokta şu ki hikaye puanları kullanıcı hikayelerinin ilişkili oranlarını gösterir. Her iki örnekte B kullanıcı hikayesi, A kullanıcı hikayesinin 2 katı uygulama çabası gerektirecektir.

Bir hikaye puanının ilişkili oranı bir Agile takımı için kurulmuşsa takım yineleme durumunda ne kadar çok hikaye puanı verebileceklerini hesaplayabilir. Yukarıdaki örneği kullanarak A ve B hikayesini 5 ve 10 hikaye puanı ile değerlendiren takım, bir yineleme durumda 45 hikaye puanı uygulayabilmektedir. Diğer bir deyişle bu iki hikayeyi 25 ila 50 puanla değerlendiren takım yineleme halinde 225 puan kullanabilmektedir.

Hikaye puanlarının genel özellikleri şunları içermektedir:
  • Hikaye puanları, bir kullanıcı hikayesine tam olarak uygulamayı gerektiren çalışma oranının totaldeki miktarını göstermektedir.
  • Hikayeler takım üyeleri tarafından bağımsız olarak hesaplanır ve takım oybirliği kararı ile bunu yürütür.
  • Bir yineleme halinde kullanıcı hikayesi değerlendirmek için fazla uzun ise bu durum iki veya daha fazla küçük hikayeye bölünmeyi gerektirir.
  • Değerlendirme modellerinin çoğu ilginç ve proje takımı için cazip oyunlar halinde tasarlanmadır.
Özetle

Agile projelerinin, geleneksel waterfall projelerine kolayca uygulanabilir olmayan birçok tekniği vardır. Bu tekniklerden biri soyut hikaye puanlarını kullanan kullanıcı hikayelerinin değerlendirmesi ve bir yinelemede (hız) ne kadar çok işin tamamlanabileceğini hesaplamak için hikaye puanı kullanımıdır. Bunlar basit ancak bir Agile projesinin niteliği olan etkili tekniklerdir.

All4 Agile

Beyond Being Fast

Bu konuda yapılmış yorum bulunmamaktadır.
İlk yorumu siz yapmak için aşağıdaki formu doldurun.

Yorum Yaz