BABOK İş Analizi Süreçleri Bilgi Alanları

BABOK İş Analizi Süreçleri Bilgi Alanları

Uluslararası İş Analizi Enstitüsü (IIBA) tarafından yayınlanan ve sektör tarafından kabul edilmiş İş Analizi standartlarını içeren BABOK Guide V2 İş Analizi süreçlerinde 6 farklı bilgi alanına işaret etmektedir.

1. İş Analizi Planlama ve İzleme : Bu bilgi alanı bir Proje veya Programın İş Analiz süreçlerinin yerine getirilmesi için gereken görevlerin İş Analistleri tarafından nasıl belirleneceği ile ilgili görevleri ve teknikleri içermektedir. Bu bilgi alanındaki görevler Proje veya Programın İş Analizi süreçlerinin performansını yönetmektedir.

2. Gereksinim Toplama : İş Analistlerinin Paydaşların ihtiyaçlarını ve çekincelerini anlamak için ne tip çalışmalar gerçekleştireceğini, ve bulundukları çevre koşullarını nasıl değerlendireceklerini tanımlar. Gereksinim Toplama çalışmalarının temel amacı, Paydaşların ifade etmiş olduğu ihtiyaçların ardındaki gerçek nedenleri anlamaktır.

3. Gereksinim Yönetimi ve İletişimi : İş Analistlerinin çatışmaları, sorunları ve değişiklik taleplerini nasıl yöneteceğini tanımlar. Paydaşlar ve Proje Ekibinin çözüm mutabakatının nasıl sağlanacağını, Gereksinim İletişiminin Paydaşlar ile nasıl gerçekleştirileceğini ve kazanılan tecrübelerin ileri tarihli çalışmalarda nasıl kullanılmasının sağlanacağını içermektedir.

4. İşletme (Girişim) Analizi : İş Analistlerinin bir iş ihtiyacını nasıl tespit ettiğini ve tanımladığını, organizasyon tarafından kabul edilebilir bir çözümün nasıl belirlediğini tanımlar. Bilgi alanı problem tanımı ve analizini, iş vakası geliştirmeyi, fizibilite çalışmalarını ve çözüm kapsamı tanımlamayı içermektedir.

5. Gereksinim Analizi : İş Analistlerinin Sponsor konumundaki organizasyonun ve paydaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere Proje Ekibinin üreteceği çözüm için Paydaş ve Çözüm gereksinimlerini nasıl önceliklendirdiğini ve detaylandırdığını tanımlar. Paydaş ihtiyaçlarını karşılamak üzere bir çözüm tanımlamak amacıyla Paydaş ihtiyaçlarının analiz edilmesini, iş süreçlerinin mevcut durumunun analiz edilerek gelişim noktalarının belirlenmesini ve tespit edilen gereksinimlerin onaylanmasını ve gerçekleştirilmesini içermektedir.

6. Çözüm Değerlendirme ve Onay : İş analistlerinin iş ihtiyaçlarını karşılayabilecek çözümler arasından en iyi çözümü belirlemek için yapacağı değerlendirmeleri içermektedir. Bu amaçla olası çözümlerin nasıl değerlendirileceğini, çözümlerin ihtiyaçları karşılamadığı noktalarda iyileştirmelerin nasıl tespit edileceğini ve çözüm üzerinde yapılması gereken değişikliklerin nasıl tanımlanacağı ile ilgili görev ve tekniklerden oluşmaktadır. Bilgi alanı aynı zamanda uygulamaya alınmış bir çözümün Proje veya Program kapsamında belirlenmiş ihtiyaçları ne ölçüde karşıladığı ile ilgili değerlendirmenin İş Analistleri tarafından yapılacağını tanımlar.

The Basolutions

Thebasolutions IIBA Global E.E.P

Bu konuda yapılmış yorum bulunmamaktadır.
İlk yorumu siz yapmak için aşağıdaki formu doldurun.

Yorum Yaz