Birbirini Tamamlayan İki Rol: İş Analisti ve Proje Yöneticisi

Birbirini Tamamlayan İki Rol: İş Analisti ve Proje Yöneticisi

Başarılı projelerin hayata geçirilmesinde doğru planlama, doğru ve etkin kaynak kullanımı, iyi bir paydaş ve risk yönetimi önemli unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm bunların proje içerisinde etkin bir şekilde gerçekleştirilebilmesinde Proje Yöneticisine önemli görevler düşmektedir. Ancak tam bu noktada atlanan önemli bir nokta PMI’ın tanımladığı metodolojiye göre Proje yöneticisi bir fikrin projelendirilip Proje Başlatma Belgesinin (Proje Beratı) Sponsor tarafından yayınlanması ile proje içerisine dahil olduğudur.

Proje beratı, proje için belirli bir kapsam çizilmiş ve kaynaklar ayrılmış bir şekilde yayınlanır. Proje beratında öngörülen kaynaklar ne kadar isabetli ise Proje Yöneticisinin başarılı bir proje gerçekleştirme şansı da o kadar fazla olacaktır. Bu açıdan proje beratına girdi sağlayan ve IIBA metodolojisine göre İş Analisti tarafından hazırlanan İş Gerekçesi Dökümanı(Business Case Document) projeler için doğru kaynağın planlanması ve kapsamın doğru şekilde tanımlanması için önem arz etmekte ve Proje Beratını tamamlayıcı bir içerikle karşımıza çıkmaktadır.

İş analisti, proje öncesi gerçekleştirdiği çalışmaları İş Gerekçesi Dokümanı içerisinde Sponsor’a sunar. İş Gerekçesi Dokümanı, Sporsor için, Proje Beratının hazırlanması sırasında gerekli kaynakların planlanması ve tahminlenmesi açısından kullanılabilecek en önemli belge olmaktadır.

Doğru kaynak planlaması ve kapsamlı bir İş Gerekçesi dokümanı hazırlanması için İş analisti tarafından başarılı bir iş analizi gerçekleştirilmesi önemlidir. IIBA metodolojisine göre kurumsal analizin gerçekleştirilmesi ile öncelikle kurumun mevcut durumu ve olmak istediği nokta analiz edilir. Bu analiz sonucunda kurumun bulunduğu durum ile gelecekteki durumu arasında aradaki açıklık (gap) belirlenerek firmanın nereden nereye yolculuk edeceği ortaya konulur. Olası çözümler üzerine çalışılır. Çözümler üzerinde fizibilite tekniği ile detaylı analizler yapılır. Çözümlere yönelik paydaş incelemesi ve zaman tahminlemesi de bu aşamada gerçekleştirilir. Sonuçta bir çözüm seçilerek iş gerekçesi dokümanı oluşturur.
 
Görüldüğü gibi IIBA metodolojisi ile PMI metodolojisi birbirini bütünleyen ve daha başarılı projelerin sayısını arttırmayı hedefleyen iki yaklaşımdır. Bu metodolojiler hakim ve uygulama konusunda tecrübesi olan İş Analisti ve Proje Yöneticisi daha işin en başında birbirini tamamlayan iki farklı kişi tarafından oynanan roller olarak karşımıza çıkmaktadır. Tüm proje boyunca bu rollerin birbirine desteği proje başarısı açısından önemlidir. Bu rollerin öğrenilip doğru bir şekilde uygulanması ile başarılı projelerin sayısı artacaktır.

PEM-Proje Eğitim Merkezi PMI ve IIBA tarafından global akreditasyona sahip, Proje Yönetimi ve İş analizi alanlarında yetkili eğitim ve servis sağlayıcısıdır.

The Basolutions

Thebasolutions IIBA Global E.E.P

Bu konuda yapılmış yorum bulunmamaktadır.
İlk yorumu siz yapmak için aşağıdaki formu doldurun.

Yorum Yaz