ETKİLİ ANALİSTİN SAHİP OLDUĞU 7 ÖZELLİK

ETKİLİ ANALİSTİN SAHİP OLDUĞU 7 ÖZELLİK

Etkili bir analist olmak yazılım projelerinde çok fazla önemlidir. İş analisti denince, SDLC, SLA, Agile, Scrum, Yazılım Teknolojileri, Test, İş Modeli, Müşteri, Proje Yönetimi, İletişim Becerileri gibi birçok konu akla gelmektedir. Yazılım projeleri analiz aşamasıyla başlamaktadır ve hemen hemen her adımında analistlerin önemli rolleri vardır. Bu sebepten etkili analistler tarafindan yapilmış başarılı bir analiz, yazılım projelerinin kaderini büyük oranda belirlemektedir.

Aşağıdaki resim, iş analistinin önemini daha iyi anlatmaktadır. Müşteriyi anlamak ve doğru çözümü sunmak bir iş analistinin görevidir ve sunulan çözümün doğruluğu projenin kaderini belirlemektedir.

Bu sebepten bir iş analistinin önemi ve rolü çok önem arz etmektedir. Bu kadar önemli bir rolünde etkin özellikleri daha fazla ön plana çıkmaktadır. İş analistlerini çok değerli yapan kritik yetenek ve profesyonel özellikler şunlardır;

• Analitik Düşünme ve Problem Çözme Yeteneği :

Analitik düşünme bir analistte olması gereken en temel yetenektir. Analist, sistemi bir bütün olarak ele aldıktan sonra, sistematik bir şekilde parçalara ayırmalı ve bunları ayrıntılarıyla detaylandırmalıdır. Bunu yaparkende sistemin bütününü göz önünde bulundurmalıdır ki etki analizleri belirlenmelidir. Bu şekildeki bir yaklaşımla müşteri talebi ve analiz sonucu arasında farklılık oluşmayacaktır. Analitik düşünme yeteneği, analiz kalitesini belirlemektedir, analiz kalitesi ise projenin diğer tüm kısımlarını doğrudan etkilemektedir.

Analiz eksiklikleri ve projede oluşan sorunlar konusunda çözüm odaklı olmak ise, bir analistin temel görevidir. Sürecin başladığı nokta olarak, sonuçtanda analist sorumlu olduğu için, tüm proje süresince çözüm odaklı olup, ekibi sonuca ulaştırmalıdır.

• Teknik Yeterlilik / Modelleme Yeteneği :

Bir analist mutlak teknik yeterlilikte olmalıdır. Yazılım bilgisine sahip olması bir avantaj iken, analiz methodlarını bilmeli, analiz dökümanında yazılım ve test ekiplerinin ihtiyacı anlaması için fonksiyonları, kullanım durumlarını, uml/sequence diagramlarını, dizayn edilmiş kullanıcı arayüzlerini, sistemin veritabanı ve web servisler ile bağlantılarını, sistemin sahip olduğu alt yapıya göre modellemeyi anlaşılabilir şekilde sunmalıdır. Bunun yanısıra test süreçleri konusundada bilgi sahibi olmalıdır çünkü çıktılara onay vermesi gereken gene analisttir.

• İletişim Yeteneği :

Analist, projedeki tüm paydaşlarla iletişim içindedir. Bu sebeple yazılı ve sözlü iletişimde iyi olmalıdır. Sözlü iletişimde dinlemeyi bilmeli, doğru soruları sorabilmelidir. Böylece doğru bilgiye ulaşacaktır. Yazılı iletişimde de doğru dili kullanabilmeli, önemli detayları yazılı kayıt altına almalıdır.

Bunların yanısıra bu yeteneklerini öğretici yeteneğiyle desteklemelidir çünkü sürecin ilerleyen aşamalarında sürekli yazılım, test ekiplerine bilgisiyle destek olması gerekmektedir.

• İş Modeli Bilgisi :

Her sektörün iş modeli farklıdır ve analistin, sektöre göre farklılaşan iş modelini bilmesi, kaliteli bir analiz sonucunu ortaya koyar ve etki analizi daha iyi yapılır. Bu bilgi ayrıca test süreçlerini de olumlu etkileyen bir durumdur. İş modelinin bilinmemesi durumunda, öncelikli olarak modeli öğrenmeye zaman ayırmalıdır.

• Uzlaşmacı/Motive Edici Davranış :

İletişim kadar önemli bir noktadır. Birçok paydaşın birlikte çalıştığı bir projede birçok çatışma oluşabilmektedir. Bir proje yöneticisi kadar tüm paydaşlarla olan iletişimde uzlaşmacı olmalıdır. Ayrıca müşteriden alınan isterlerde tutarsız durumlar için de uzlaşmacı bir tavır, oluşacak yanlış bir durumun önüne geçecektir.

Projenin başlangıcından bitişine kadar müşterinin, yazılım ve test ekibinin motivasyonu en az proje yöneticisi kadar analistler tarafından da sağlanmalıdır. Motivasyonu düşük bir ekip kendi içinde çok çatışma yaşar ve verimlilik düşer. Bu sebeple analistlere bu konuda da önemli bir rol düşmektedir.

• Innovatif olmak :

Ürünün analiz ve dizayn edilmesinin yanısıra, mevcut ürünlerden farklı olarak innovatif fikirlerle ürüne yeni özellikler katmak, hem ürüne hemde şirketlere değer katmaktadır. Bu sebepten analistler her zaman innovatif bir bakış açısına sahip olmalıdır. Bununla fark yaratacak analistler her zaman bir adım önde olacaktır.

• Kurum Kültürü & Etik Kurallara Uygun Güven Ortamı Yaratma :

Analistler, hem şirketinin hemde müşterisinin etik kurallarına uyumlu davranmalıdır, bilgi güvenliğini göz önünde bulundurmalıdır. Tutarlı, iletişimci davranışlarıyla da güven çercevesini oluşturmalıdır. Eğer analist, paydaşların gözünde güvenilir imaj çizerse, analiz sürecinde gerekli bilgiyi almak ve yönetmekte daha kolay olacaktır.


Yazar : Serap Koç

The Basolutions

Thebasolutions IIBA Global E.E.P

Bu konuda yapılmış yorum bulunmamaktadır.
İlk yorumu siz yapmak için aşağıdaki formu doldurun.

Yorum Yaz