İŞ SÜREÇLERİNİN MODELLENMESİ

İŞ SÜREÇLERİNİN MODELLENMESİ

İş kullanım durumları, belirli daha da özelleştirilmiş süreçleri tanımlamada kullanılır. Bir süreç modeli  tüm iş birimlerindeki süreçlerin  toplamıdır. Bir iş kullanım durumu,  ipotek uygulamak, alternatif akışları dahil etmek gibi detayları kapsar. İpoteğin uygulanması, gözden geçirilmesi, yenilenmesi ve iptal edilmesi gibi her türlü süreci içerir. İş kullanım durumu bireysel bir anlatıdır, süreçlerle ilgili tüm anlatıları tek bir model üzerinde toplar.

UML-BPMN-ÇAPRAZ FONKSİYONEL DİYAGRAMLAR

Çapraz fonksiyonel diyagramları,  iş süreçlerini modellemek için kullanılan ilk görsellerdir. Temel akış şemasına benzerler ama burada verilen aktiviteyi kimin yaptığını gösteren yüzme şeridi elemanı
bulunur.

Birleşik Modelleme dili (UML) ve İş süreci Model Gösterimi (BPMN) yaygın olarak kullanılan daha yeni gösterimlerdir. Özellikle BMPN’nin süreç modelleme konusunda tercih edilen bir uygulama olduğunu söyleyebiliriz ancak UML de iş süreçlerini modelleme konusunda oldukça rahat bir yöntemdir.

Her gösterim kendine özgü sembolleri ve terimleri kullansa da tüm modeller aynı temel öğelerden oluşurlar;


ETKİNLİK:

Bir olay tarafından tetiklenebilir, bir süreç içerisinde kişi, grup ya da sistemlerin çalışması şeklinde tanımlanır.

OLAY:

Bir süreç ya da etkinliği tetikleyen eylem(manuel /otomatik),durum veya zamansal örnektir.

AĞ GEÇİDİ(KARAR):

İki  ya da daha fazla akışın olduğu ya da bu akışların birleştiği yerde, meydana gelen bölünmelerin olduğu, süreç içerisindeki noktadır.

AKIŞ:

Etkinlik ve olaylar dizisinin ya da düzeninin yönüdür.

YÜZME ŞERİTLERİ:

Sorumlulukların görsel ayrımı ya da süreç içerisinde kimin ne yaptığını özel bölümlere ayıran bir set


BPMN’nin önemli bir avantajı da ara olayları dahil etmesidir. Ara bir süreç içerisinde, ara koşullar herhangi bir zamanda kolayca modellenebilir. BPMN UML’den biraz daha kullanıcı dostu bir yöntemdir, bu yüzden kullanıcılar ve konunun uzmanları tarafından sıklıkla tercih edilir. Ama Çapraz-Fonksiyonel Diyagramlar çok yaygın bir şekilde kullanılmaya devam etmektedir bunun en temel sebebini kullanıcıların aşina oldukları ve kullanımının daha kolay olduğunu düşündükleri araçların UML ve BPMN tarafından desteklenmiyor oluşu olduğunu söyleyebiliriz.

İş süreci modelleme, organizasyonun çalışma şeklinin anlaşılması, karmaşıklığın giderilmesi, kurumun teslimat ve değerlerinin tanımlanması için etkili bir yoldur. Mevcut ve gelecekteki durumun tespit edilişi ile geçiş sürecinin olabildiğince sorunsuz ve acısız olarak gerçekleştiği bir değişim süreci yönetimi uygulayabilirsiniz. İş analizi değişim sürecini yönetmekle ilgili olduğundan beridir iş süreci modelleme daha kritik bir beceri halini almıştır.

The Basolutions

Thebasolutions IIBA Global E.E.P

Bu konuda yapılmış yorum bulunmamaktadır.
İlk yorumu siz yapmak için aşağıdaki formu doldurun.

Yorum Yaz