İş Analisti Kimdir ? Kurumsal Rolleri Nelerdir ?

İş Analisti Kimdir ? Kurumsal Rolleri Nelerdir ?

İş Analizi geleceği parlak bir meslek olarak tanımlanıyor olmasına rağmen İş Analizi mesleğinin tanımı ve İş Analizi mesleğini yerine getiren kişilere verilen görev unvanları arasında Kurumdan Kuruma farklılık söz konusu. Bu yazımızda Kurumlarda İş Analizi mesleğini yerine getiren farklı görev ünvanlarına sahip İş Analizi rollerine bakacağız. Kurumunuzdaki görev tanımınız belirtmiş olduğumuz rollerin birden fazlasının sorumluluklarının birleşiminden oluşabilir.

İş Gereksinim Analisti: İş Gereksinim Analisti İşkollarını hedef ve amaçlarına ulaşmakta yardımcı olmakla görevlendirilmiştir. İşlerin nasıl yapıldığını anlamakla, işi analiz etmekle, süreçlerde gelişim noktalarını belirlemekle ve sorun veya fırsatlara çözüm üretmekle ilgilenirler. Genellikle bir konu alanı veya işkolunda derinlemesine iş bilgisine sahiptirler. Bu rolü üstlenen kişiler yeni iş fikirleri veya değişiklikler için aynı zamanda fizibilite çalışmalarını gerçekleştirebilirler.

İş Süreçleri Analisti: Organizasyonların mevcut süreçlerini analiz etmekle, tasarlamakla ve uyarlamakla görevlidirler. Süreç değişikliklerinin tetikleyicisidirler. İş Süreçleri Analistleri süreçlerin mevcut durumunu analiz etme, süreçlerin kullanışlı ve verimsiz noktalarını belirleme, süreçlerin modellenmesi ve dokümante edilmesi ve paydaş grupları arasında süreçlerde mutabakat sağlanması konularında derin bilgileri ve yetkinlikleri vardır.

İş Zekası Analisti (Karar Analisti): İş Zekası Analisti işkollarına iş performanslarının değerlendirmesinde ve analiz edilmesinde veri ve istatistiksel analizi yöntemleri ile yardımcı olmaktadır. Teknoloji desteği ile gerçekleşen iş performansının sürekli değerlendirilmesi ve iş planlarının performans analizi sorunçlarına göre oluşturulması desteklenmektedir.

İş Analisti (İş Danışmanı): Geniş Bilgi Teknolojileri ve İş Bilgisine sahibi kişilerdir. Temel görevleri İş İhtiyaçlarını karşılayan Bilgi Teknolojileri Çözümlerinin uygulanmasını sağlamaktadır.

Sistem Analisti:  Bilgi Sistemlerinin kullanımı ve karma değeri konusunda uzmanlaşmış kişilerdir. Bilgi Teknolojileri mimarisi, kapasitesi, yetkinlikleri konusunda derin bilgiyi sahiptirler.

Fonksiyonel Analist (ERP Danışmanı): Belirli bir Teknoloji ürünü ve onun fonksiyonları ve kapasiteleri üzerine uzmanlaşmış kişilerdir. Söz konusu ürünün farklı kurumlarda veya sektörlerde nasıl kullanılabileceği ile ilgili derin tecrübeye sahiptirler. Ürünün başka sistemler ile nasıl entegre edileceği ile ilgili çalışmaları yönetirler ve kurumlar veya kişillerin ürünü nasıl kullanabileceklerini tanımlarlar.

Destek Analisti: Bilgi Sistemlerinin kullanımı, sürekliliği, iyileştirilmesi ve kullanıcı desteği konularında hizmet verirler. Desteği verdiği uygulama, uygulamanın kullanımı ve diğer sistemler ile entegrasyonları konularında bilgi sahibidirler.

Kurumsal (Girişim) Mimarı: Bilgi Teknolojileri Altyapısının İş ve Bilgi Teknolojileri stratejilerine uyumunu destekler. İş ve Bilgi Teknolojileri stratejilerinin hedeflerine ve amaçlarına ulaşması için değişim ihtiyaçlarını belirler. Bu amaca yönelik strandartları ve gerekli süreçleri oluşturur. CIO, CEO ve İş Mimarları ile eşgüdüm içerisinde çalışır.

İş Mimarı: İş Mimarisinin kurulmasını ve sürdürülmesini destekler. İş stratejilerine ulaşılabilmesi için süreç, teknoloji, veri, insan kaynaklarının yeterliliklerine ve kaynakların verimli kullanılmasına odaklanır.

Yukarıda belirtmiş olduğumuz rollerden en az birini yerine getiriyorsanız unvanınız ne olursa olsun siz aslında İş Analisti mesleğini yerine getiriyorsunuz demektir.

The Basolutions

Thebasolutions IIBA Global E.E.P

Bu konuda yapılmış yorum bulunmamaktadır.
İlk yorumu siz yapmak için aşağıdaki formu doldurun.

Yorum Yaz