İş Analistliğinin Bugünü ve Yarınına Bir Bakış

İş Analistliğinin Bugünü ve Yarınına Bir Bakış

Kurumlar büyüyen operasyonlarına paralel olarak Bilgi Teknolojileri alanında Yazılım Çözümlerine yönelmektedir. Bu yönelim ağırlıklı olarak operasyonel verimliliği artırma, satış kabiliyetini geliştirme ve yönetimsel karar süreçlerini destekleme ihtiyaçlarından kaynaklanıyor.

Bilgi Teknolojileri yatırımları, paralelinde Bilgi Teknolojileri Organizasyonu yapılarının oluşmasına neden oluyor. Önce altyapı ve yazılım odaklı olarak başlayan yapılanmalar, daha sonra İşkolu ihtiyaçlarını ve taleplerini karşılamaya yönelik yeni görev ihtiyaçlarını tetikliyor. Bu görevlerden bir tanesi de “İş Analistliği”.

Bilgi Teknolojileri Organizasyonunun olgunlaşmasının ilk dönemlerinde talep yönetimi, gereksinim yönetimi, iş analizi, sistem analizi, test ve proje yönetimi gibi bilgi alanlarındaki fonksiyonların pek çoğundan sorumlu olan İş Analisti, organizasyonun olgunlaşması ile birlikte özellikle Gereksinim Yönetimi ve Gereksinimleri karşılayacak Çözümü üretme görevinden sorumlu olmaya başlıyor.

Bilgi Teknolojileri alanında diğer tüm görevlerin isimlendirmesinde ortak bir terminoloji varken, “İş Analistlerinin” sorumluluklarının organizasyonun olgunluk seviyesine bağlı olarak değişmesi nedeniyle farklı farklı görev isimleri kullanılmakta olup, görev adı için ortak bir payda henüz oluşmuş durumda değil. Bu durum belki de Bilgi Teknolojileri alanındaki diğer görevlerde yetkinlikleri belgelemek için herkesçe bilinen sertifikasyon programlarının varlığına neden olurken, “İş Analizi” yetkinliklerini belgelemek için sertifikasyon programlarının varlığının bilinmemesine neden oluyor.  Uluslararası alanda 2000’li yılların başında İş Analizi bilgi alanının olgunlaşması ve ayrı bir disiplin olarak kabul edilmesi ihtiyacı fark edildi. 2003 yılında Uluslararası İş Analizi Enstitüsü (IIBA®) kurularak, sektörde İş Analizi bilgi alanının bir disiplin haline dönüşmesi için standartlar oluşturulmaya başlandı. Yine bu kapsamda sertifikasyon programları (CBAP® ve CCBA®) düzenlenerek kişilerin yetkinliklerini belgelemeye ve bu disiplinin varlığı konusunda kurumsal farkındalık yaratılmaya başlandı. 2014 yılına geldiğimizde Proje Yönetimi Enstitüsü (PMI®) de “Gereksinim Yönetimi” alanındaki gelişim ihtiyacının farkına vararak ayrı bir sertifikasyon programı (PBA®) düzenlemeye karar verdi.Aslında bugün biz İş Analistlerine mesleğimizin gelişimine katkıda bulunmak için düşen görev, kurumlarımıza İş Analizinin ayrı bir disiplin olduğunu ve standartlarının bulunduğunu, ayrı bir uzmanlık gerektirdiğini göstermek. Bu anlamda belki de yapılması gereken bu alandaki sertifikasyon programları hakkında kurumlarımızı bilgilendirmek, alacağımız sertifikalar ile yetkinliklerimizi göstermek ve bunu belgelendirmek. Belki de önümüzdeki en güzel örnek Proje Yönetimi alanında PMP sertifikasyon programının yükselen değeri ve kişilere ve organizasyonlara kazandırdıkları…Türkiye’de Mayıs 2014 sonu itibariyle 1.700’ün üzerinde PMP® sertifikalı Proje Yöneticisi bulunurken sadece 11 adet CCBA® veya CBAP® sertifikalı İş Analisti bulunması, özellikle kurumlarımızdaki İş Analisti – Proje Yönetici çalışanları oranları da dikkate alındığında trajik bir durum. Sizce sırf bu rakamlar bile mesleğimizin gelişimine daha fazla katkıda bulunmamız gerektiğinin somut göstergesi değil mi …

The Basolutions

Thebasolutions IIBA Global E.E.P

Bu konuda yapılmış yorum bulunmamaktadır.
İlk yorumu siz yapmak için aşağıdaki formu doldurun.

Yorum Yaz