İş Analizi Araçları ve Stratejileri İçin En İyi Uygulamalar

İş Analizi Araçları ve Stratejileri İçin En İyi Uygulamalar

Günümüz iş dünyasında iş analistleri organizasyonun her alanında çok etkili bir role sahiptirler. Bu bir sürpriz değildir. İş analizi araçları iş dünyasının ihtiyaçlarının karşılanması için sürdürülebilir öneriler sunarak ve ortak bir anlayış ihtiyacını sağlayarak başarılı ve pozitif bir değişime sebep olur. Birçok şirket iş analiz yetkinliklerinin günden güne geliştirme ihtiyacı hissetmekte ve bunun için gerekli aksiyonları almaktadır. İyi uygulamaları takip ederek ve iyi projeler yürüterek iş analizi araçlarını faydalı hale getirmişlerdir. Böylelikle iş riskleri minimize olarak projelerde yüksek başarı sağlanmıştır.

İş Analiz süreçlerinin en iyi şekilde uygulanması, analiz sürecinin sonunda üretilecek çıktıların baştan belirlenmesini gerektirmektedir. Bu, dış kuvvetlerin büyüyen iş stratejisi üzerindeki etkisini bilmemizi sağlar. Aynı zamanda SWOT analizinden çıkan sonuçlardaki verilere cevap verebilmek için bir faaliyet planı hazırlanmamız gerektiğini içerir.

Bir şirketin beklentilerini ve gereksinimlerini en iyi şekilde tanımlamak için şu hususlar dikkate alınmalıdır.

• Ekibin ele alınan konuyu tam olarak anladığından emin olmak. Bu ekibinizin konuya yaklaşımını ve çıktıların kalitesini belirler.

• Aynı zamanda ele alınan projenin karakterini tanımak için anahtar bir araç ihtiyaçtır. Problemi anlama sadece bardağın yarısıdır.

• Eğer yardıma ihtiyacınız varsa sormakta gecikmeyin.. Dışarıdan objektif bakış açısı çok değerli ve önemlidir. Böylece gereksiz zamandan ve kaynaklardan kaçınabilir ve iyi çözümler üretebilirsiniz.

Yukarıdaki hususlar dikkate alınarak iş analizi süreçlerini 5 ayrı basamağa ayırabiliriz.

Basamak 1: Anahtar paydaşları tanımlayın. Projenizde en büyük paya kim sahip ve sponsorunuz kim? Birinci aşama proje kapsamından etkilenen kim varsa onları paydaş olarak tanımlamaktır.  En baştan son kullanıcıya kadar tanımlanmış olmalı.

Basamak 2: Paydaş ihtiyaçlarını ve gereksinimlerini belirleyin. Her paydaş grubu projenin gereksinimlerinden ve beklentilerinden haberdar olmalıdır. Kullanım Şekli (Use Case) Şemalarının hazırlanması ve paydaşlar ile üzerinden geçilmesi süreç veya sistem kapsamında sunulacak fonksiyonların anlaşılması açısından önemli katkılar sağlayabilir.

Burada Sistemin ya da ürünün protatipi de yardımcı olabilir.

Basamak 3: Gereksinimleri kategorize edin. Eğer paydaş gereksinimlerini 4 kategoride gruplarsanız süreci analiz etmek sizin için daha kolay olur. Bu dört grup: fonksiyonel, operasyonel, teknik ve geçici( geçişken)

Basamak 4: Gereksinimleri yorumlayın ve onları kaydedin. Bu yaklaşımın birçok aşaması vardır. Birincisi gereksinimleri açık ve tam bir şekilde, kesin ifadeyle ve gereksinimleri iş ihtiyaçlarıyla ilişkilendirirken yeterli düzeyde detaya inilerek tanımlamaktır. Daha sonra, bir önceliklendirme işlemi yapılmalıdır. Yorumlama süreci, ürün ve insanlar üzerindeki değişikliklerin etkisinin analizini içermektedir. Aynı zamanda bu durum paydaşlarla çalışırken gereksinimlerle ilgili olarak çıkan çatışmaların çözümlenmesini sağlayacağından da önemlidir. Daha sonra önemli konuları belirlemek için yapılan fizibilite analizlerinin de sorunsuz bir şekilde yapılmasını sağlar.  

Basamak 5: Sonlandırmak. Son vermek proje kapsamının kontrol edilemeyecek ölçüde büyüyüp genişlemesini önlemek için kritiktir.

The Basolutions

Thebasolutions IIBA Global E.E.P

Bu konuda yapılmış yorum bulunmamaktadır.
İlk yorumu siz yapmak için aşağıdaki formu doldurun.

Yorum Yaz