İş Analizi Mesleğinde Profesyonel Olmak

İş Analizi Mesleğinde Profesyonel Olmak

BABOK, International Institute of Business Analysis (IIBA) tarafından oluşturulan iş analizi mesleğinin temel disiplin ve standartlarını tanımlayan bir kılavuzdur. Bu kılavuz İş Analizi alanında dünyaca kabul görmüş ve bu kılavuz temel alınarak iş analizine yönelik CBAP/CCBA sertifika programları oluşturulmuştur.

BABOK, iş analizini “bir kurumun stratejik amaç ve hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak hedeflerle ilgili paydaşlar arasında bir köprü görevi üstlenerek onların yapısını, temel prensiplerini, isteklerini ve işlevlerini anlamayıp çözümler sunmak için kullanılan görevler ve teknikler bütünü” şeklinde tanımlar.

Tanımdan da anlaşılacağı üzere iş analisti görevlerini kurumun stratejik amaç ve hedeflerini karşılamaya yönelik gerçekleştirmektir. Bu nedenle mesleğinde profesyonel olmak isteyen bir iş analisti kurumun stratejik amaç ve hedeflerini en iyi anlayan ve uygulayan kişiler arasında yer almalıdır.

Tanımda yer alan ikinci konuda paydaşlar arasında bir köprü görevi üstlenilmesidir. Bu da kurum içi görev ve süreçler ile bu görev ve süreçlerde yer alan tüm paydaşları iyi tanımayı gerektirir. Bu nedenle iş analizinde profesyonelleşmek isteyen kişiler bulundukları kurumun süreç ve görev akışlarının iyi öğrenmelidirler.

Paydaşlar arasında köprü görevi üstlenmek ve ortaya çıkan sorunların çözümlenmesi veya bir fırsatın yakalanması için iş analistinin analitik düşünme, problem çözme, iletişim, çatışma yönetimi gibi konularda da yetkinliğinin bulunması gereklidir. Bu nedenle iş analizinde profesyonelleşmek isteyenler iş bilgilerini geliştirdikleri gibi kendilerine ait yetkinlikleri de geliştirmesi önemlidir.

Tanım içerisinde yer alan üçüncü hususta gereksinimlerin ortaya çıkartılması, gereksinimlerin önceliklendirilmesi gibi temel iş analizi görevlerinin icra edilmesi sırasında görevlerin gereğini yerine getirecek Kök Neden Analizi, MoSCoW, Prototipleme, Beyin Fırtınası, Zihin Haritaları, Süreç Modelleme gibi tekniklerin iş analizinde profesyonelleşmek isteyenler tarafından bilinmelidir.  

PEM- Proje Eğitim Merkezi olarak, daha yetkin iş analizi profesyonellerin yetişmesi için iş analizi eğitimleri, teknik mesleki disiplinleri içeren görev ve tekniklerin yanında bunların icrası sırasında temel yetkinlikleri de geliştirecek şekilde kurgulamaktayız.

The Basolutions

Thebasolutions IIBA Global E.E.P

Bu konuda yapılmış yorum bulunmamaktadır.
İlk yorumu siz yapmak için aşağıdaki formu doldurun.

Yorum Yaz