İş Analizi Süreci: 8 Adımda Etkili Bir İş Analisti Olmak Bölüm II

İş Analizi Süreci: 8 Adımda Etkili Bir İş Analisti Olmak Bölüm II

Adım  3 -Kapsamı Tespit Edin

Net ve tam açıklamalı bir kapsam proje takımınıza iş gerekliliklerini fark etmeleri için doğrudan bir konsept hazırlar. Kapsam,  iş gerekliliklerini öyle somutlaştırır ki çoklu proje takımı katılımcıları, proje ve yürütmedeki katkılarını zihinlerinde canlandırabilir.

Bu adımın içerdiği anahtar sorumluluklarınız şunlardır:

• Birincil iş amacına çözüm uygulamasının bir parçası olarak yapılan iş süreç değişimleri ve teknolojilerinin kapsam ve doğasını belirlemek için çözüm yaklaşımları saptamak.

• Kapsam açıklaması oluşturmak ve bunu anahtar paydaşlarla, gereksinimi kapatmak ve satın alıp stoklamak için hazır olana kadar görüntülemek.

• İş dosyasını,  projede organizasyonunuz için hala yatırım yapmaya uygun olduğunu gösterdiğinden emin olmak için tasdik etmek.

Kapsam, bir yürütme planı değildir ancak diğer proje katılımcılarının görev ve iş analizi süreçlerinin bir sonraki adımlarının tümüne rehberlik eden bir mihenk taşıdır.

Adım 4 – İş Analiz Planınızı Formüle Edin

İş analiz planınız, projeniz için gereken ayrıntıları başarıyla saptamada kullanılan iş analizine açıklık getirir. İş analiz planınız siz ve proje takımınız için birçok soruyu yanıtlayacaktır.

Bu adımın içerdiği anahtar sorumluluklarınız şunlardır:

• Proje kapsamı, metodolojisi ve proje durumunun diğer anahtar açılarının verilmesi, detaylı ihtiyaçları belirlemeyi oluşturmak için iş analizi teslim tiplerini seçmek.

• Projenin kapsamını tamamen ifade edecek özgün bir iş analizi teslim listesi oluşturmak; tasarım ve her teslim onayının parçası olan paydaşları belirlemek.

• İş analizi teslimlerini tamamlamak için zamanlama belirlemek.

Güvenilir ve gerçekçi bir planın eksikliği durumunda, beklentiler dizisi sizin için belirlenecektir. Sıklıkla bu beklentiler, detaylandırılmış beklentileri saptamaya yarayacak her şeyi tam olarak karşılamayacağı için gerçek dışı olacaktır.

Adım 5 – Detaylandırılmış Gereklilikleri Belirleyin

Net, güvenilir ve aksiyon alınabilir olmayan detaylandırılmış gereklilikler ile yürütme takımları sıklıkla bocalar ve proje için orijinal iş dosyalarını teslim etme gibi konularda noktaları birleştirmekte başarısızlığa uğrar. Detaylandırılmış gereksinimler, yürütme takımınızı çözümü sürdürmeye ihtiyaç duydukları bilgiyle donatır.

Detaylı gereksinimler,  proje kapsamıyla çözüm detayları arasında bağlantı kurar (ki bunun daha önce yürütülebilir olmadığından bahsetmiştik).

Bu adımın içerdiği anahtar sorumluluklarınız şunlardır:

• Paydaşların özgün içerik veya süreç değişiminden ne istediğini anlamak için gerekli bilgiyi temin etmek.

• Bulduğunuz bilgiyi analiz etmek ve bunu proje için detaylı gereksinimleri kapsayan bir veya daha çok iş analizi tesliminin ilk tasarısını oluşturmak için kullanmak.

• Her teslimi uygun iş ve teknoloji paydaşlarıyla yeniden incelemek; her hangi bir boşluğu doldurmak için sorular sormak.

Bu adımda proje ilerleyişinin ivmesini sürdürmeyi mümkün olduğunca etkili kılmak için güvenilir bir şekilde teslimlerinizi sıralamak istiyorsunuz.

The Basolutions

Thebasolutions IIBA Global E.E.P

Bu konuda yapılmış yorum bulunmamaktadır.
İlk yorumu siz yapmak için aşağıdaki formu doldurun.

Yorum Yaz