Ünvanım İş Analisti Değil Ama Ben Onlardan Biri Miyim?

Ünvanım İş Analisti Değil Ama Ben Onlardan Biri Miyim?

“Selpak’ın mendil yerine kullanılmasına benzer Scrum’un Agile olması da.” Kent McDonald’ın

Agile, çözüme daha hızlı teslimat süresi sağlamak amacıyla tekrarlı ve artan bir gelişmeye bağlı bir yazılım geliştirme yaklaşımıdır.

Agile metodolojisini destekleyen birçok metodoloji bulunur,Scrum bunlardan en yaygın olanıdır ama tek değildir. Bu destekleyici metodolojilere  Lean, Crystal, Kanban, Extreme Programming (XP), Agile Unified Process (AUP),  Adaptive Software Development (ASD)  örnek verilebilir.

Scrum; Yönetimin yaklaşımı kısa döngülü feedbackler üzerinde odaklanmıştır.

Lean; Atık miktarını minimalize olmasını sağlamak

Kanban; Zamanında teslimat yapılmasına odaklanılmıştır.(Just in time)

XP; İletişim, basitleştirme, geri dönüşler, saygı ve cesaret

AUP; Tekrarlanmalar üzerine kurulmuştur.

ASD; Misyon odaklı, özellik tabanlı, tekrarlayıcı, risk odaklı, toleranslı

Agile metodolojisinin birçok yöntemi olduğu gibi iş analizi de iyi iş sonuçları elde etmek amacıyla birkaç farklı hizmeti içerir. İş analizi; iyi sonuçların, stratejik, taktiksel ve operasyonel olarak tanımlanması ve teslim edilmesidir.
 

STRATEJİK ANALİZ

Organizasyon içindeki olası değişikliklere karşı olası sonuçların belirlenmesi, faaliyet çevresi ve organizasyonu inceleyerek strateji geliştirilmesini stratejik analiz olarak tanımlayabiliriz. Stratejik denmesinin sebebi organizasyonun üst düzey ve uzun vadeli yönüyle ilgili olmasından kaynaklanır. Analiz kelimesi ise daha büyük ve karmaşık bir yapıyı daha yönetilebilir küçük parçalara ayırmasıyla alakalıdır.

Stratejik Analiz Alanları

Kurumsal / İş Mimarisi –   kurumsal analizi yürütmek, tasarlamak ve planlamak için iyi tanımlanmış bir uygulama, organizasyon stratejisinin gelişmesi ve başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için bütünsel bir yaklaşım sergilenmesi.

Kurumsal Analiz – iş ihtiyaçlarının, problemlerinin ya da fırsatlarının belirlenmesi için yapılan analiz, ihtiyaçlar üzerine doğal bir çözüm sunulması ve sunulan bu çözüm  için gerekli yatırımın sağlanması

İş Zekası – iş analizinin stratejik koludur, işletme adına teorideki en iyi sonucun hayata geçirilmesi için gerekli datanın kullanılmasıdır

Pazar Araştırması – organizasyon dışındaki fırsat ve tehditlerin belirlenmesi, belirlenen fırsat veya tehditler üzerine öneriler sunulması

Yönetim Danışmanlığı – örgütsel sorunları tespit etmek ve bu sorunları azaltarak organizasyonun performansını yükseltmek adına yapılan bir uygulama

İş Değer Yönetimi – yeni ve az bilinen bir kavramdır, çalışan değeri, müşteri değeri, tedarikçi değeri, kanal ortağı değeri, ittifak ortağı değeri, yönetsel değer ve toplumsal değer gibi değerleri içerir.

İş Mülkiyeti - ürünün vizyonuyla ilgilidir ürünün yol haritasının ve gelecekteki durumunun belirlenmesi.


STRATEJİK ANALİZ ÜNVANLARI

İş Mimarı, Kurumsal Analist, Kurumsal İş Analisti, Proje Portföy Yöneticisi, Araştırma Analisti, Pazar Analisti, Pazar Araştırma Analisti, BI Analisti, Yönetim Danışmanı, İş Değeri Müdürü ve Ürün Sahibi.


STRATEJİK ANALİZ GÖREVLERİ

Örgütsel Modelleme, SWOT Analizi, Piyasa Araştırması, Yetenek Boşluk Analizi, Fizibilite Çalışmaları, Karar Analizi, İş Kuralları Analizi, Anketler, Süreç Modelleme, Kuralcı Veri Analizi, Kıyaslama ve Örgütsel Değişim Hazırlık Değerlendirmesi.( sadece bunlarla sınırlı değildir)


TAKTİK ANALİZİ

Taktik analizi için lastiğin yola vurduğu yerdir demek yanlış olmaz. Stratejik analiz yürütmesi için öneriler sunan bir analiz türüdür. Bilgi teknoloji çalışmalarını, Waterfall ya da Agile metodunun kullanıp kullanılmayacağını, iş analizi, ürün ve değişim yönetimini içerir.


TAKTİK ANALİZİ ALANLARI

BT İş Analizi – BT projelerinde belirli bir iş ihtiyacını, sorunu ya da fırsatı tanımak için iş çözümleri sunmak

Agile Analizi - bu BT projelerinde iş çözümü sunmak için kullanılır, analiz tek bir parça halinde değil küçük parçalar halinde adım adım yapılır

İş Analizi - daha iyi kararlar alınabilmesi için bilginin, bilimsel bir sürece dönüştürülmesidir,açıklayıcı ve öngörülü analizi içerir

Karar Analizi/İş Kuralı – farklı kararların olası sonuçlarını inceleyerek ve modelleyerek karar verme yaklaşımıdır. Belirsiz koşullar altında optimal kararlar verilmesine yardımcı olur

Kullanıcı Deneyimi - bir ürün ya da hizmeti kullanan kullanıcının davranışını, tutumunu ve duygularını inceler

Ürün Yönetimi - ürünün yol haritasını ve vizyonunun gerçekleştirilmesine yönelik geliştirilen bir yönetim biçimidir.

Değişim Yönetimi - değişim ve bu değişimin uygulanması için organizasyonun geçiş sürecinin analizidir.


TAKTİK ANALİZİ ÜNVANLARI

İş Analisti, İş Sistemleri Analisti, Sistem Analisti, Teknik Analist, Gereksinim  Mühendisi, Çözüm Mimarı veya  BT İş Analisti.

Taktik analizi alanında diğer ünvanlar; Agile Analisti, Agile Takım Üyesi, Veri Analisti, Karar Analisti, Kullanıcı Deneyimi Uzmanı, Ürün Müdürü, Değişim Yöneticisi


Taktik Analizi Görevleri

Gözlem, Röportajlar, Anketler, Odak Grup Tartışması, Gereksinim  Atölyeleri, Belge Analizi, Arayüz Analizi, Süreç Modelleme, Veri Modelleme, Veri Sözlüğü, Veri Akış Diyagramı, Beyin Fırtınası, Karar Analizi, İş Kuralları Analizi, Prototip, Tahmin, Risk Analizi, Satıcı Değerlendirmesi, Çözüm Kapsam Tanımlaması, Ürün Gereksinim Dökümanı, Kullanım Durumları, Kullanıcı Hikayeleri, Öğrenilmiş Kişilikler, Paydaş Haritası, Örgütsel Değişim Hazırlık Değerlendirmesi, Metrik ve Anahtar Performans Göstergeleri


OPERASYONEL ANALİZ

Operasyonel analiz, iş operasyonlarının etkinliğini belirlemek için kullanılır. Şirketin üretim yöntemlerinin, malzeme maliyetlerinin, ekipman kullanımının ve işyeri koşullarının incelenmesini içerir.


OPERASYONEL ANALİZ ALANLARI

Süreç Analizi - iş sürecini ve prosedürünü analiz edilmesi,süreçteki problemleri tespit edip onların geliştirilmesi üzerine öneriler hazırlanması

Üretim Desteği - BT sistem ve uygulamaları için işletme tarafından son kullanıcının desteklenmesi


OPERASYONEL ANALİZ ÜNVANLARI

Operasyon Analisti, İş Süreçleri Analisti, Süreç Analisti, Sürekli İyileştirme Analisti, Üretim Destek Uzmanı, Üretim Destek Uzmanı ve Yardım Masası Analisti.


OPERASYONEL İŞ ANALİZ GÖREVLERİ

Gözlem, Süreç Modelleme, Belge Analizi, Kök Neden Analizi ve Problem Takip

İş başlığınızda iş analistliği ile ilgili bir terim bulunmuyor olması sizin iş analisti olmadığınız anlamına gelmez. İçerisinde ‘iş analisti’ geçmemesine rağmen iş analistliği alanında performans gösteren birçok departman var. Bu bahsettiğimiz işlerin içine bilgi işlem dışından olan iş analistliği aktivitelerini de dahil edebiliriz. “Bilgi işlem iş analistliğinin iş analizi olarak görülmesi,Scrum’un Agile olması gibidir.”

Tabii  yukarıda bahsettiğimiz görevlerden bir  ya da birkaçını yapıyor olmanızda sizi kesinlikle iş analisti olduğunuz anlamına gelmez. Bunlar için melez iş rolleri diyebiliriz, proje yönetimi, iş geliştirme, kalite kontrol gibi alanlarda yukarıda bahsettiğimiz iş rolleri yapılabilmekte.

The Basolutions

Thebasolutions IIBA Global E.E.P

Bu konuda yapılmış yorum bulunmamaktadır.
İlk yorumu siz yapmak için aşağıdaki formu doldurun.

Yorum Yaz