Pilot Aşaması

Pilot Aşaması

Agile (Çevik) Koçlarımız özelleştirilmiş Agile (Çevik) pratiklerini ve araçlarını belirler ve Agile (Çevik) süreçlerin benimsenmesiyle kurum vizyonu ve amaçları ile hizalamış olacaklardır. Bu raddede bunları girdi alarak bir Agile (Çevik) takımı oluşturur ve en uygun kurum projesini ilk Agile (Çevik) Pilot Projesi olarak seçeriz.

Pilot proje için bir proje seçildikten ve takım oluşturulduktan sonraki adım, bu takımı Agile (Çevik) teknikleri, rolleri ve etkinlikleri hakkında daha fazla bilgi sahibi olması adına eğitmek olacaktır. Deneyimli ekibimiz 3 günlük bir Agile (Çevik) eğitimi organize edeceklerdir. Bu eğitim ile ilgili detaylı bilgi eğitimler başlığı altında Agile ve Scrum Temelleri Eğitimi bölümünden incelenebilir.

Takım, Agile (Çevik) eğitimini tamamladıktan sonra aynı proje ortamı içerisinde eğitimde gördükleri egzersizleri ilk Pilot projeye çevirme imkanına sahip olur. Oluşturulmuş olan takım, Agile (Çevik) koçlarımızın gözetimi ve desteği altında pilot projeyi yapmaya başlar. İlk Agile (Çevik) deneyimini kurum ve takım yapısına en uygun olan özelleştirilmiş Agile (Çevik) pratikleri ve araçları ile optimize ederiz. Agile (Çevik) koçlarımız sadece takım üyelerinin tüm sorularını cevaplamakla ve takımın Agile (Çevik) rol ve pratiklerini anlamalarına yardımcı olmakla kalmaz, ayrıca değerlendirme fazında belirlenen Agile (Çevik) metodolojisi doğrultusunda projeyi yönlendirmek adına aktif birer Agile (Çevik) takım üyesi olarak da görev yaparlar.

Projenin icrası esnasında atılan bazı adımlar genel hatlarıyla şu şekildedir:

 • Özelleştirilmiş bir Agile (Çevik) süreci oluşturmak ve anahtar süreç adımlarını adapte etmek
 • Proje takımını belirlemek ve takım rollerini atamak
 • Agile (Çevik) metodolojiler ve zihniyet konusunda güven sağlamak adına Agile (Çevik) eğitimleri düzenlemek
 • Proje takımı ile beraber gereken özellikleri de içeren bir Product Backlog oluşturmak
 • Ürünü göz önüne getirmek ve son ürün ile ilgili ortak bir anlayış inşa etmek
 • ‘Done’ın tanımını oluşturmak ve ‘Done’ ile ilgili riskleri ve teknik kısıtları tanımlamak
 • Backlog’u önceliklendirmek ve özelliklerini hikaye puanları ve Agile (Çevik) tahminleme teknikleri kullanarak tahminlemek
 • İterasyonları planlamak
 • Projeyi ‘İterasyon 0’ ile başlatmak – Bazı görevler mimarinin başlangıç vizyonunu belirlemek, ortamı ve destek araçlarını hazırlamak ve pilot projenin fonlamasını sağlamak olabilir
 • İlk geliştirme iterasyonunu planlamak
 • İterasyonu üzerinde uzlaşılmış olan Agile (Çevik) teknikleri ve rolleri ile icra etmek ve iterasyon için öngörülen özellikler veya hikayeleri tamamlamak
 • İterasyonu değerlendirmek adına tüm takım ile bir retrospektif yapmak


Bilgi Al