Agile Business Agility & Scrum Özel Grup Eğitimi

Business Agility ve Scrum Eğitimi, çevik yaklaşım ve yöntemleri kullanmak için pratik bilgi ve beceriler sağlar. Tecrübeli katılımcıların da bu konuda bilgilerin pekiştirilmesi ve ölçülmesini sağlayacak ve eğitmenlerin farklı sektörlerdeki tecrübeleri ile farklı deneyimleri gözlemleme olanağı sağlayacaktır.

Eğitimin sonunda bu eğitime ait Katılım Sertifikası verilecektir.

 

Çevik Proje Yönetim Konseptleri

 • Proje Genel Kavramlar
 • Agile Genel Kavramlar

Uygulama

       Crazy - Ball Game

Agile Manifesto ve Prensipler

 • Tarihçe

Agile Organ Yapısı 

 • Squad
 • Chapter
 • Tribe

Business Agility Boyutları

 • Müşteri
 • İletişim
 • Çalışma Alanları
 • Zihniyet

Waterfall (Şelale) vs. Agile

 • Waterfall (Şelale) Problemleri
 • Agile Kazanımları

Agile Bazlı Metotlar

 • Scrum
 • Kanban
 • Lean (Yalın)

Agile Rol ve Sorumluluklar

 • Product Owner
 • Scrum Master
 • Squad-Dev. Team

Değer Odaklı Teslimat

 • NPV
 • ROI
 • IRR

Çevik Süreçler - Başlangıç

 • Agile Project Chartering
 • Değer Yol Haritası

Uygulama

 • Airplane Game

Çevik Süreçler - Başlangıç

 • Ürün Vizyonu
 • Ürün Yol Haritası
 • Personas

Çevik Süreçler - Release Planlama

 • Kullanıcı Hikayeleri
 • Bitti Tanımı
 • Product Backlog

Tahmin Yöntemleri

 • Wideband Delphi
 • Planning Poker
 • Velocity

Uygulama

      Crazy-Eggs Game

Çevik Süreçler - Sprint Planlama

 • Görev Kırılımı
 • Sprint Backlog

Önceliklendirme Yöntemleri

 • Kano
 • MoSCoW

Çevik Süreçler - Yürütme

 • Günlük Toplantılar
 • Timeboxing
 • Teslimatlar

Çevik Süreçler - Yürütme

 • Burndown/Burnup Charts
 • CFF

Uygulama

      Self-Organizing Team Game

Çevik Süreçler - İzleme ve Kontrol

 • Sprint Gözden Geçirme
 • Retrospektif
 • Backlog Grooming (Backlog Hazırlığı)

Workshop Çalışması

 • Eğitim süresince aktarılan teorik bilgilerin uygulama ile desteklenmesi
 • Periyod: 2 Gün (14 Saat) Sınıf Eğitimi
 • Kimler katılmalı: Proje Yönetimi Profesyonelleri
  ICP - BAF sertifikası almak isteyenler
  Liderlik Rolündeki Profesyoneller
  Agile yaklaşımlar ve Scrum çerçevesinde uzmanlaşmak isteyen Danışmanlar ve Liderler

Bilgi / Teklif Al