Agile, Scrum & PSM®, PMI-ACP®, PSPO® Ha...

Agile, Scrum & PSM®, PMI-ACP®, PSPO® Ha...

Agile (çevik) felsefesini ve metodlarını (XP, Kanban, Scrum vd) öğrenip, dünyada en çok kullanılan çerçeve Scrum'ı uygulamalı öğrenerek, global sertifikalı Agile & Scrum Profesyoneli olmak isteyenler için hazırlanmış bir programdır.

Katılımcılarımız 2 günlük sınıf eğitimi + 18 Saat e-eğitim ile PSM, PSPO ve PMI-ACP sertifikaları için gerekli bilgi ve becerileri kazanmış agile süreçlere tam hakim olarak eğitimi tamamlarlar.

2 Gün 14 Saat süren sınıf eğitiminin ardından katılımcılarımız;
- 180 Gün boyunca mobil ya da desktop olarak katılabilecekleri e-öğrenme ile tüm sertifikaların hazırlık eğitimlerine ve deneme sınavlarına
- Ayrıca sınıf eğitiminin tekrar eğitimine katılırlar.

Bu sayede 180 gün boyunca zaman ve mekandan bağımsız olarak sınıf eğitimini tekrar edebilir ve global geçerli agile profesyoneli sertifika sınavlarına hazırlanabilir.

Bu modelin en önemli faydası, sınıf eğitiminde öğrenilenlerin gerçek hayatla eş zamanlı olarak tekrar edilebilmesi ve bilginin kullanılabilir hale gelmesidir.
Agile (çevik) olmak, hızlı olmak değildir. Agile (çevik) olmak değer yaratan ürün ya da hizmet üretmektir.
Dünya çevikleşiyor. Agile yöntemler waterfall yöntemleri geride bırakıyor.
- PMP ve Agile sertifikalı uzman eğitmenlerimiz ile proje disiplinini içselleştirmek
- Yıllardır kullandığımız waterfall yöntemlerin, agile yöntemlerdeki yerini anlamak ve doldurmak,
- Scrum metodunu uygulayarak öğrenmek,
- En çok kullanılan agile aracı olan Jirayı öğrenmek ve
- Yazılım teslimi ve altyapı sürecini otomatikleştiren DEVOPS kültürünü öğrenip uygulamak için kaçırılmayacak fırsat!Bu eğitim paketi sayesinde :

Proje yönetimi profesyonelleri, Agile ve Scrum alanlarında kendini geliştirmek isteyen proje yöneticileri, iş analistleri, çözüm mimarları, geliştirmeciler, geliştirme ekibi liderleri, test uzmanları, ürün yöneticileri vb. kişi ve takımlar;

 • Agile ve Scrum süreçlerini, global geçerlilik içerisinde en pratik şekilde öğrenecek,
 • Teori ve uygulamayı bir araya getirerek; teknikler, roller ve temel bilgiler anlamında, Scrum’ın çalışma alanları konusunda deneyim sahibi olacak,
 • Rol bazlı sertifikasyonlar olan PMI-ACP®, Profesyonel Scrum Ürün Sahibi (PSPO), Profesyonel Scrum Master (PSM) ve Profesyonel Scrum Geliştirmeci (PSD) için gerekli eğitimleri de almış olacak.

Sertifikasyon

Bu eğitimin sonunda katılımcılarımız :

 1. Agile ve Scrum Uygulayıcısı ALL4AGILE Sertifikası
 2. PMI-ACP® Sertifikası Hazırlık Eğitimi ALL4AGILE Sertifikası
 3. PSM® Sertifikası Hazırlık Eğitimi ALL4AGILE Sertifikası
 4. PSPO® Sertifikası Hazırlık Eğitimi ALL4AGILE Sertifikası

Sertifikalarını; her eğitim sonunda yapılan sertifika sınavlarında %70 ve üzeri başarılı olmaları halinde “Başarı Sertifikası”, %70’in altında kalmaları takdirde “Katılım Belgesi” olarak alacaklardır.

Amaç ve Program

Çevik felsefenin doğuşu, geleneksel proje yönetimi metodolojisi ve çevik yaklaşımlar arasındaki farklar, çevik yaklaşımların ortak ve farklı yanları ile çevik dünyaya yolculuğumuza başlıyoruz.

Çevikleşmenin sırlarını birlikte keşfediyor, "Neden Agile?" sorusuna birlikte yanıt cevap buluyor, aynı zamanda da çevik kültürü benimsemek, çevik ilkeler ve değerler konusunda önemli bir bilgi birikimine sahip olarak sınıf eğitimine başlıyoruz.

Eğitime en yaygın çevik yaklaşım olan Scrum'ı hem teorik hem de uygulamalı olarak öğreterek devam ediyoruz. Scrum'ın, bilinenin aksine sadece müşteri isteklerine hızlı cevap verebilme olmadığını, hızlı olmanın ötesinde daha önemli fırsatlar sakladığını katılımcılar ile yaşayarak görüyoruz.

Scrum yöntemini, yarattığı tüm fırsatlar ve barındırdığı riskler ile beraber değerlendirebilme imkanı bulan katılımcılar, "Biz nerede yanlış yapıyormuşuz?" sorusuna kendi kendilerine cevap verebilerek, kurumlarına özgü uygun çevik yöntemin nasıl olması gerektiği konusunda kapsamlı şekilde bilgi sahibi oluyorlar.

Eğitim, teoride öğrendiklerimizi gerçek hayata uyarlama pratiği yapabilmek adına "Atölye Çalışması" ile tamamlanıyor. Scrum yaşam döngüsünün tüm aşamalarını örnek bir proje ile tatbik eden katılımcılar, "Bunları nasıl uygulayacağız?" sorusuna cevap olabilecek bir etkinlik içinde yer almış oluyorlar.

Sınıf Eğitim Programı 2 Gün (14 saat) + 18 saat e-learning

- Çevik Proje Yönetim Konseptleri

Proje Genel Kavramlar, Agile Genel Kavramlar

- Uygulama

Marshmallow Oyunu

- Agile Manifesto ve Prensipler

Tarihçe

- Waterfall (Şelale) vs. Agile

Waterfall (Şelale) Problemleri, Agile Kazanımları

- Agile Bazlı Metotlar

Scrum, XP, DSDM, Crystal, Kanban, Lean (Yalın)

- Değer Odaklı Teslimat

NPV (Net Present Value), ROI (Return on Investment), IRR (Internal Rate of Return)

- Çevik Süreçler - Başlangıç

Agile Project Chartering, Değer Yol Haritası

- Uygulama

Değer Akışı Belirleme

- Çevik Süreçler - Başlangıç

Ürün Vizyonu , Ürün Yol Haritası, Personas

- Çevik Süreçler - Release Planlama

Kullanıcı Hikayeleri, Bitti Tanımı, Product Backlog

- Tahmin Yöntemleri

Wideband Delphi, Planning Poker, Velocity, Anchoring

- Uygulama

Tahmin Teknikleri

- Çevik Süreçler : Sprint Planlama

Görev Kırılımı, Sprint Backlog, Önceliklendirme Yöntemleri : Kano, MoSCoW

- Çevik Süreçler : Yürütme

Günlük Toplantılar, Timeboxing, Teslimatlar, Burndown/Burnup Charts, CFF, Uygulama : Grafik Oluşturma ve Yorumlama

- Çevik Süreçler : İzleme ve Kontrol

Sprint Gözden Geçirme, Retrospektif, Backlog Grooming (Backlog Hazırlığı) 

Atölye Çalışması

- Eğitim Süresince Aktarılan Teorik Bilgilerin Scrum ile Desteklenmesi

Product Backlog, Kullanıcı Hikayeleri, Önceliklendirme, Tahminleme, Sürüm Planlama, Sprint Planlama

- Çevik Projeler

Kapsam ve Satınalma, Zaman ve Maliyet, İletişim ve Takım, Kalite ve Risk

- Agile Süreçlere Geçiş

Koçluk, Dönüşüm

- Sertifikalar ve Sınavlar

PSM, PMI-ACP, PSPO sertifika ve E-Öğrenme süreci hakkında bilgilendirme


E-eğitim Programı (18 Saat)

Bölüm 1 Sınıf Eğitimi Tekrar :

Sınıf Eğitimi Değerlendirme Anketleri

 1. Eğitimin amaç, kapsam ve hedefini anlatan giriş yazısı
 2. Agile Ön Test - Video - Son Test
 3. Agile Süreçler Ön Test - Video - Son Test
 4. Workshop Ön Test - Video - Son Test
 5. Agile Yönetim Ön Test - Video - Son Test
 6. Agile Sertifikalar ve Sınavlar Ön Test - Video - Son Test
 7. E-Eğitim Anketi
 8. Eğitim Sertifika Sınavı

Bölüm 2 PSM1 Sertifika Sınavına Hazırlık Eğitimi :

 1. Eğitimin amaç, kapsam ve hedefini anlatan giriş yazısı
 2. PSM I PSM II PSM IIl Exams Ön Test - Video - Son Test
 3. Scrum Theory Ön Test - Video - Son Test
 4. Scrum Roles Ön Test - Video - Son Test
 5. Scrum Events Ön Test - Video - Son Test
 6. Scrum Artifacts Ön Test - Video - Son Test
 7. E-eğitim Anketi
 8. PSM1 Eğitimi Sertifika Sınavı

Bölüm 3 PMI-ACP® Sertifika Sınavına Hazırlık Eğitimi :

 1. Eğitimin amaç, kapsam ve hedefini anlatan giriş yazısı
 2. PMI-ACP Exam Info Ön Test - Video - Son Test
 3. Value Driven Delivery Ön Test - Video - Son Test
 4. Stakeholder Engagement Ön Test - Video - Son Test
 5. Boosting Team Performance Ön Test - Video - Son Test
 6. Adaptive Planning Ön Test - Video - Son Test
 7. Problem Detection Resolution Ön Test - Video - Son Test
 8. Continuous Improvement Ön Test - Video - Son Test
 9. E-eğitim Anketi
 10. PMI-ACP® Eğitimi Sertifika Sınavı

Bölüm 4 PSPO Sertifika Sınavına Hazırlık Eğitimi :

 1. Eğitimin amaç, kapsam ve hedefini anlatan giriş yazısı
 2. PSPO Exam Info Ön Test - Video - Son Test
 3. Product Ownership Ön Test - Video - Son Test
 4. Maximizing Value Ön Test - Video - Son Test
 5. Release Planning Ön Test - Video - Son Test
 6. Product Backlog Management Ön Test - Video - Son Test
 7. PSPO E-eğitim Anketi
 8. PSPO Eğitimi Sertifika Sınavı

Tekrar döngüsü :

E-eğitimler tamamlandıktan ve sertifikalırınızı aldıktan sonra, 90 gün boyunca tüm eğitimleri tekrar izleyebileceksiniz.  

Tekrar eğitimlerinde ön ve son testler, anketler, sertifika ve deneme sınavları olmayacaktır. Sadece videoları izleyebilecek ve videoları izlerken soru soru sorabileceksiniz.

PSM1® Sınav Detayları

 • Herhangi bir Ön koşul yoktur.
 • Ev yada ofis ortamında bilgisayar başında online olarak yapılmaktadır.
 • Scrum org dan öncelikle sınavı satın alıp, daha sonrasında istediğiniz takvimle istediğiniz ortamda giriş sağlıyorsunuz.
 • PSM1®Sınavı geçmek için %85 başarı sağlamak gereklidir (80 sorudan 68 tanesi doğru olmalıdır.)
 • PSM1® sınavı çoktan seçmeli sorudan oluşur. 60 dakika sürmektedir.
 • PSM1® sınav ücreti 150 USD dir.

PSM2® Sınav Detayları

 • PSM2® sınavına giriş yapmak için PSM1® sınavını geçmiş olmak lazım.
 • Ev yada ofis ortamında bilgisayar başında online olarak yapılmaktadır.
 • Scrum org dan öncelikle sınavı satın alıp, daha sonrasında istediğiniz takvimle istediğiniz ortamda giriş sağlıyorsunuz.
 • PSM2®Sınavı geçmek için %85 başarı sağlamak gereklidir (30 sorudan 26 tanesi doğru olmalıdır.)
 • PSM2® sınavı çoktan seçmeli sorudan oluşur. 90 dakika sürmektedir.
 • PSM2® sınav ücreti 250 USD dir.

PSM3® Sınav Detayları

 • Ev yada ofis ortamında bilgisayar başında online olarak yapılmaktadır.
 • Scrum org dan öncelikle sınavı satın alıp, daha sonrasında istediğiniz takvimle istediğiniz ortamda giriş sağlıyorsunuz.
 • PSM3®Sınavı geçmek için %85 başarı sağlamak gereklidir.
 • PSM3® sınavı kompozisyon yazımı ve  çoktan seçmeli sorudan oluşur. 120 dakika sürmektedir.
 • PSM2® sınav ücreti 500 USD dir.

PSPO1® Sınav Detayları

 • Ev yada ofis ortamında bilgisayar başında online olarak yapılmaktadır.
 • Scrum org dan öncelikle sınavı satın alıp, daha sonrasında istediğiniz takvimle istediğiniz ortamda giriş sağlıyorsunuz.
 • PSPO1®Sınavı geçmek için %85 başarı sağlamak gereklidir (80 sorudan 68 tanesi doğru olmalıdır.)
 • PSPO1® sınavı çoktan seçmeli sorudan oluşur. 60 dakika sürmektedir.
 • PSPO1® sınav ücreti 200 USD dir.

PSPO2® Sınav Detayları

 • Ev yada ofis ortamında bilgisayar başında online olarak yapılmaktadır.
 • Scrum org dan öncelikle sınavı satın alıp, daha sonrasında istediğiniz takvimle istediğiniz ortamda giriş sağlıyorsunuz.
 • PSPO2®Sınavı geçmek için %85 başarı sağlamak gereklidir (40 sorudan 34 tanesi doğru olmalıdır.)
 • PSPO2® sınavı çoktan seçmeli sorudan oluşur. 60 dakika sürmektedir.
 • PSPO2® sınav ücreti 250 USD dir.

PSPO3® Sınav Detayları

 • Ev yada ofis ortamında bilgisayar başında online olarak yapılmaktadır.
 • Scrum org dan öncelikle sınavı satın alıp, daha sonrasında istediğiniz takvimle istediğiniz ortamda giriş sağlıyorsunuz.
 • PSPO3®Sınavı geçmek için %85 başarı sağlamak gereklidir.
 • PSPO3® sınavı kompozisyon yazımı ve  çoktan seçmeli sorudan oluşur. 120 dakika sürmektedir.
 • PSPO3® sınav ücreti 500 USD dir.

PMI-ACP® Sınav Detayları

 • ACP® sınav başvurusu yapabilmek için 21 saat agile sınıf eğitimi alınması gerekmektedir.
 • ACP® sınav başvurusu yapabilmek için 2000 saat genel proje tecrübesi ve 1500 saat agile proje tecrübesi olması gerekmektedir.
 • Ev yada ofis ortamında bilgisayar başında online olarak yapılmaktadır.
 • ACP® sınavı çoktan seçmeli 120 sorudan oluşur. 180 dakika sürmektedir.
 • ACP® Sınav ücreti PMI üyesi için 435 USD / PMI üyesi olmayanlar için 495 USD.

 • Akreditasyon: 3812
 • Periyod: 8 Saat E-Öğrenme Eğitimi
 • Kimler katılmalı: Proje yönetimi profesyonelleri, Agile ve Scrum alanlarında kendini geliştirmek isteyen proje yöneticileri, iş analistleri, çözüm mimarları, geliştirmeciler, geliştirme ekibi liderleri, test uzmanları, ürün yöneticileri vb. kişi ve takımlar.
 • Fiyat: ₺3.000,00 + KDV Satın Al

Bilgi / Teklif Al