PMI® Standartlarıyla Agile ve PMI®-ACP® ...

PMI® Standartlarıyla Agile ve PMI®-ACP® ...

Eğitimimiz Agile(çevik) yaklaşımlar konusundaki tecrübe ve işbirliği yeteneğini, PMI® standartları ile pekiştirmeyi hedeflemektedir. Uluslararası geçerliliği ispatlanmış bu standartlar, Agile(çevik) çerçeve dahilinde değer odaklılık, paydaş etkileşimi, ekip performansı, adaptif planlama ve sürekli iyileştirme alanlarında yol gösterici bir kapsam sunar.

Organizasyonların gün geçtikçe daha çevik ve pazar dinamiklerine daha hızlı cevap verebilen bir şekilde değiştiği dünyada, bu eğitim ile sadece Scrum değil, birçok farklı çevik uygulamanın doğru anlaşılması sağlanır. Katılımcılar, Scrum, Kanban, Lean, Extreme Programlama ve Test-Odaklı Geliştirme (TDD) gibi farklı çevik yaklaşımları karşılaştırabilirler. Böylelikle çeviklik konusunda farklı düşünmeyi destekleyecek çok yönlü bir bakış açısı kazanmış olurlar.


Sınav detayları ve örnek soru çözümleri ile zenginleştirilmiş olan eğitim içeriği, katılımcıların sertifika sınavı hazırlık aşamasında en büyük yardımcısı olacaktır. Saygınlığı ve yaygınlığı hızla artan bu sertifika, çevik yöntemlerin prensipleri ve teknikleri konusundaki bilgileri PMI® tarafından resmi olarak tasdiklenmiş olup kariyer hayatını PMI®-ACP® olarak sürdürme fırsatı sunar.

E-Öğrenme Eğitimi;

 • PMI-ACP Exam Info
 • Value Driven Delivery 
 • Stakeholder Engagement 
 • Boosting Team Performance 
 • Adaptive Planning 
 • Problem Detection Resolution 
 • Continuous Improvement 
 • E-eğitim Anketi
 • PMI-ACP® Eğitimi Sertifika Sınavı


- PMI® – ACP® Sınavına Giriş
Sınav Bilgileri ve ACP®’nin Artan Önemi, Faydalanılacak Kaynaklar ve Hazırlık Süreci

PMI-ACP® Sınav Detayları

 • ACP® sınav başvurusu yapabilmek için 21 saat agile sınıf eğitimi alınması gerekmektedir.
 • ACP® sınav başvurusu yapabilmek için 2000 saat genel proje tecrübesi ve 1500 saat agile proje tecrübesi olması gerekmektedir.
 • Ev yada ofis ortamında bilgisayar başında online olarak yapılmaktadır.
 • ACP® sınavı çoktan seçmeli 120 sorudan oluşur. 180 dakika sürmektedir.
 • ACP® Sınav ücreti PMI üyesi için 435 USD / PMI üyesi olmayanlar için 495 USD.


- Value-Driven Delivery
ROI, NPV, IRR, Agile earned value management (EVM), Product roadmap & Value stream mapping, WIP limits, Relative & Customer-valued prioritization, Risk-adjusted backlog, Cumulative flow diagrams, Task/Kanban boards, Chartering, Risk burn-down graphs, prototypes, simulations, demonstrations, Incremental delivery, Project and quality standards, Agile contracting & accounting, Systems thinking, Variations in agile methods, Valued-based analysis

- Stakeholder Engagement
Wireframes, Servant-leadership, User stories/backlog, Story maps, Conflict resolution, Agile modeling, Velocity, Information radiators, Personas, Burn down/up charts, Incorporating stakeholder values, Communications management, Leadership tools and techniques, Facilitation methods, Globalization, culture and team diversity, Vendor management, Participatory decision models

- Boosting Team Performance Practices
Daily stand-ups, Agile tooling, Adaptive leadership, Emotional intelligence, Brainstorming techniques, Coaching and mentoring, Building high-performance teams, Team motivation, Co-location

- Adaptive Planning
Process tailoring, Iteration and release planning, Wide band delphi and planning poker, Progressive elaboration, Timeboxing, Minimally marketable feature (MMF), Affinity estimating, Relative sizing/story points
Time, budget and cost estimation, Value-based decomposition and prioritization, Agile charters, Business case development, Innovation games

- Problem Detection and Resolution
Cycle time, Escaped defects, Continous integration, Risk-based spike, Frequent verification and validation, Test-driven development/test-first development, Failure modes and alternatives, Variance and trend analysis

- Continuous Improvement
Retrospectives, Knowledge sharing, Process analysis, Applying new agile practices, PMI®’s Code of Ethics and Professional, Continous Improvement, Self-assessment

- 50 Soruluk Deneme Sınavı

- PEM360 Sertifika Sınavı

 • Akreditasyon: 3812
 • Periyod: 8 Saat PMI®-ACP® E-Öğrenme Eğitimi 6 Ay (180 Gün)
 • Kimler katılmalı: Agile alanında bilgi birikimini arttırmak ve deneyimlerini PMI®-ACP® sertifikası ile taçlandırmak isteyen üst ve orta düzey yöneticiler, proje yöneticileri, ekip liderleri vb. kişiler
 • Fiyat: 400,00 ₺ + KDV Satın Al

Bilgi / Teklif Al