PMI® Standartlarıyla Agile ve PMI®-ACP® ...

PMI® Standartlarıyla Agile ve PMI®-ACP® ...

Eğitimimiz Agile(çevik) yaklaşımlar konusundaki tecrübe ve işbirliği yeteneğini, PMI® standartları ile pekiştirmeyi hedeflemektedir. Uluslararası geçerliliği ispatlanmış bu standartlar, Agile(çevik) çerçeve dahilinde değer odaklılık, paydaş etkileşimi, ekip performansı, adaptif planlama ve sürekli iyileştirme alanlarında yol gösterici bir kapsam sunar.

Organizasyonların gün geçtikçe daha çevik ve pazar dinamiklerine daha hızlı cevap verebilen bir şekilde değiştiği dünyada, bu eğitim ile sadece Scrum değil, birçok farklı çevik uygulamanın doğru anlaşılması sağlanır. Katılımcılar, Scrum, Kanban, Lean, Extreme Programlama ve Test-Odaklı Geliştirme (TDD) gibi farklı çevik yaklaşımları karşılaştırabilirler. Böylelikle çeviklik konusunda farklı düşünmeyi destekleyecek çok yönlü bir bakış açısı kazanmış olurlar.


Sınav detayları ve örnek soru çözümleri ile zenginleştirilmiş olan eğitim içeriği, katılımcıların sertifika sınavı hazırlık aşamasında en büyük yardımcısı olacaktır. Saygınlığı ve yaygınlığı hızla artan bu sertifika, çevik yöntemlerin prensipleri ve teknikleri konusundaki bilgileri PMI® tarafından resmi olarak tasdiklenmiş olup kariyer hayatını PMI®-ACP® olarak sürdürme fırsatı sunar.

Sınıf Eğitimi;

1.GÜN

- Çevik Proje Yönetim Konseptleri
Proje Genel Kavramlar, Agile Genel Kavramlar

- Uygulama
Marshmallow Oyunu

- Agile Manifesto ve Prensipler
Tarihçe

- Waterfall (Şelale) vs. Agile
Waterfall (Şelale) Problemleri, Agile Kazanımları

- Agile Bazlı Metotlar
Scrum, XP, DSDM, Crystal, Kanban, Lean (Yalın)

- Değer Odaklı Teslimat
NPV, ROI, IRR

- Çevik Süreçler - Başlangıç
Agile Project Chartering, Değer Yol Haritası, Ürün Vizyonu, Ürün Yol Haritası, Personas

- Uygulama
Değer Akışı Belirleme

2.GÜN

- Çevik Süreçler - Release Planlama
Kullanıcı Hikayeleri, Bitti Tanımı, Product Backlog

- Tahmin Yöntemleri
Wideband Delphi, Planning Poker, Velocity, Anchoring

- Uygulama
Tahmin Teknikleri

- Çevik Süreçler - Sprint Planlama
Görev Kırılımı, Sprint Backlog

- Önceliklendirme Yöntemleri
Kano, MoSCoW

- Çevik Süreçler - Yürütme
Günlük Toplantılar, Timeboxing, Teslimatlar, Burndown/Burnup Charts, CFF

- Uygulama
Grafik Oluşturma ve Yorumlama

- Çevik Süreçler - İzleme ve Kontrol
Sprint Gözden Geçirme, Retrospektif, Backlog Grooming (Backlog Hazırlığı)

3.GÜN

- Workshop Çalışması

- Eğitim Süresince Aktarılan Teorik Bilgilerin Scrum ile Desteklenmesi
Product Backlog, Kullanıcı Hikayeleri, Önceliklendirme, Tahminleme, Sürüm Planlama, Sprint Planlama

- Çevik Projeler
Kapsam ve Satınalma, Zaman ve Maliyet, İletişim ve Takım, Kalite ve Risk

- Agile Süreçlere Geçiş
Koçluk, Dönüşüm

E-Öğrenme Eğitimi;

- PMI® – ACP® Sınavına Giriş
Sınav Bilgileri ve ACP®’nin Artan Önemi, Faydalanılacak Kaynaklar ve Hazırlık Süreci

- Value-Driven Delivery
ROI, NPV, IRR, Agile earned value management (EVM), Product roadmap & Value stream mapping, WIP limits, Relative & Customer-valued prioritization, Risk-adjusted backlog, Cumulative flow diagrams, Task/Kanban boards, Chartering, Risk burn-down graphs, prototypes, simulations, demonstrations, Incremental delivery, Project and quality standards, Agile contracting & accounting, Systems thinking, Variations in agile methods, Valued-based analysis

- Stakeholder Engagement
Wireframes, Servant-leadership, User stories/backlog, Story maps, Conflict resolution, Agile modeling, Velocity, Information radiators, Personas, Burn down/up charts, Incorporating stakeholder values, Communications management, Leadership tools and techniques, Facilitation methods, Globalization, culture and team diversity, Vendor management, Participatory decision models

- Boosting Team Performance Practices
Daily stand-ups, Agile tooling, Adaptive leadership, Emotional intelligence, Brainstorming techniques, Coaching and mentoring, Building high-performance teams, Team motivation, Co-location

- Adaptive Planning
Process tailoring, Iteration and release planning, Wide band delphi and planning poker, Progressive elaboration, Timeboxing, Minimally marketable feature (MMF), Affinity estimating, Relative sizing/story points
Time, budget and cost estimation, Value-based decomposition and prioritization, Agile charters, Business case development, Innovation games

- Problem Detection and Resolution
Cycle time, Escaped defects, Continous integration, Risk-based spike, Frequent verification and validation, Test-driven development/test-first development, Failure modes and alternatives, Variance and trend analysis

- Continuous Improvement
Retrospectives, Knowledge sharing, Process analysis, Applying new agile practices, PMI®’s Code of Ethics and Professional, Continous Improvement, Self-assessment

- 50 Soruluk Deneme Sınavı

- PEM360 Sertifika Sınavı

  • Akreditasyon: 3812
  • Periyod: 21 Saat Sınıf Eğitimi + 8 Saat PMI®-ACP® E-Öğrenme Eğitimi
  • Kimler katılmalı: Agile alanında bilgi birikimini arttırmak ve deneyimlerini PMI®-ACP® sertifikası ile taçlandırmak isteyen üst ve orta düzey yöneticiler, proje yöneticileri, ekip liderleri vb. kişiler
  • Fiyat: 2.750,00 ₺ + KDV Satın Al

Bilgi / Teklif Al