IIBA Uluslararası Gereksinim, Kapsam ve ...

IIBA Uluslararası Gereksinim, Kapsam ve ...

Katılımcılar, gereksinim, kapsam ve proje süresince karşılaşacakları değişiklikleri, uluslararası en iyi iş analizi tekniklerini ile yönetmeyi öğrenirken, gerçek vakalar ile de pratik yaparak süreci ve teknikleri tam olarak benimseyecekler.

Eğitim süresince gerçekleştirilecek, iş hayatından gerçek uygulamaların yanında katılımcılara ayrıca uluslararası alanda kabul görmüş en iyi teknikleri içeren iş analizit eknikleri kitabı, tüm eğitimi kapsayan eğitim notları ve uluslararası çeşitli iş analizi yayınları verilecektir.

1.GÜN

- Kapsam Yönetim Planının Oluşturulması
Kapsam Yönetim Planının İçeriği, Kapsam Yönetim Planı ve Proje Yönetim Planı İlişkisi, PMBOK PY Süreci ve IIBA İş Analizi Bilgi Alanları Karşılaştırması, Kapsam Yönetim Planının Oluşturulması, Gereksinim Yönetim Planı, Paydaşların Yönetilmesi, Uygulama1: Örnek Kapsam Yönetim Planı Hazırlanması, Uygulama2: Gereksinim Yönetim Planı

- Gereksinimlerin Belirlenmesi
Araç ve Teknikler, Kullanım Durumu (Use Case) Diyagramı (UML), Uygulama3: Kullanım Durumu (Use Case) Oluşturma, Aktivite Diyagramı (UML), Uygulama4: Aktivite Diyagramı (UML) Oluşturma, Aktivite Diyagramı (UML), Veri Modellemesi – Entity Relationship Diyagram, Uygulama5: Veri Modellemesi – Entity Relationship Diyagram, Veri Modellemesi – Class Diyagram (UML), Gereksinim Dokümantasyonunun Hazırlanması, Uygulama6: Örnek Gereksinim Dokümantasyonunun Hazırlanması, Gereksinim İzlenebilirliğinin Sağlanması, Uygulama7: İzlenebilirlik Matrisi İncelemesi ve Hazırlanması

2.GÜN

- Proje Kapsam Bildiriminin Oluşturulması
Proje Kapsam Bildirimi Dokümanının Bölümleri, Uygulama8: Proje Kapsam Bildirim Dokümanının Hazırlanması

- İş Kırılım Yapısının (İKY) Oluşturulması
İKY’nin Projedeki Önemi, İKY Hazırlama Yaklaşımları, Uygulama9: Örnek İKY Hazırlanması, İKY Sözlüğü, Uygulama10: İKY Sözlüğü

- Proje Kapsam Temel Çizgisinin Oluşturulması
Proje Kapsamının Onaylanması, Proje Ölçüm Çizgileri ve Kapsam Temel Çizgisi İlişkisi

- Gereksinim ve Kapsam Değişiklik Yönetimi
Proje Entegre Değişiklik Kontrol Sistemi, Değişiklik Talebi Hazırlama ve Etki Analizi, Uygulama11: Örnek Değişiklik Talebi Doldurulması ve Etki Analizi

- Çözümün Onaylanması
Proje Teslimatları ve Kullanıcı Kabul Testleri

 • Periyod: 14 Saat Sınıf Eğitimi
 • Kimler katılmalı: "Kimler katılmalı?
  İş Analistleri
  Sistem Analistleri
  Süreç Analistleri, Süreç Yöneticileri
  Proje Yöneticileri
  Takım Liderleri / Yöneticileri
  Kurumsal Mimarlar
  İş Analizi ve Gereksinim Yönetimi alanlarında bilgi birikimini geliştirmek ve iş performansını artırmak isteyen bireyler
  İş Analizi ve Gereksinim Yönetimi alanlarında kariyer yapmak isteyen bireyler
  İş Analizi ekiplerini veya İş Analizi süreçlerini yöneten Orta ve Üst Kademe Yöneticiler
  Bilgi Teknolojileri Yöneticileri"
 • Fiyat: ₺2.750,00 + KDV

Bilgi / Teklif Al