ISTQB İleri Seviye Test Analisti Eğitimi

ISTQB İleri Seviye Test Analisti Eğitimi

Test yöneticiliği meslek hayatınızda, teorik bilgi ile pratiği birleştirecek ve ISTQB’un Advanced Level Certified Tester Test Analyst sertifikasyon sınavına hazırlanın

Yazılım test ve kalite kontrol metodolojileri, teknikleri ve test otomasyon araçları konusunda uzmanlaşmak,
Uluslararası test mühendisliği alanındaki en önemli sertifikasyon programı olan International Software Testing Qualifications Board (ISTQB)’un Advanced Level Certified Tester Test Analyst sertifikasyon sınavına hazırlanmak,
Geniş ölçekli yazılım geliştirme projelerinin başarıya ulaşması için gereken test bilgi ve becerilerini pratik uygulamalarla kazanmak

- Test Süreci
Yazılım Geliştirme Döngüsünde Testler, Testlerin Planlanması, İzlenmesi ve Kontrolü, Test Süreci Analizi ve Tasarımı, Testin Uyarlanması ve Yürütülmesi, Test Çıkış Kriterlerinin Değerlendirilmesi ve Raporlanması, Test Süreci Kapama Faaliyetleri

- Test Yönetimi
Test Süreci İlerlemelerinin İzlenmesi ve Kontrolü, Dağınık, İç Kaynak ve Dış Kaynak Testleri, Riske Dayalı Testler

- Test Teknikleri
Spesifikasyona Dayalı Teknikler, Hataya Dayalı Teknikler, Tecrübeye Dayalı Teknikler

- Yazılım Kalite Özelliklerinin Test Edilmesi
Doğruluk Testleri, Kullanışlılık Testleri, Birlikte Çalışabilirlik Testleri, Kullanılabilirlik Testleri, Erişebilirlik Testleri

- Gözden Geçirmeler
Kontrol Listelerinin Gözden Geçirme Amaçlı Kullanımı

- Hata Yönetimi
Hata Raporları Alanları, Hataların Kategorize Edilmesi, Kök Neden Analizi

- Test Otomasyon Araçları
Test Tasarım Araçları, Test Verisi Hazırlama Araçları, Test Yürütme Araçları

  • Periyod: 3 GÜN (21 Saat)
  • Kimler katılmalı: "Test Mühendisleri, İş Analistleri, Sistem Analistleri, Yazılım Uzmanları, Danışmanlar, Proje Yöneticileri, Takım Liderleri / Yöneticileri ve Kurumsal Mimarlar
    Test süreçlerinde bilgi birikimini geliştirmek ve iş performansını artırmak isteyen bireyler
    Test süreçlerinde kariyer yapmak isteyen bireyler
    Test, İş Analizi ekiplerini veya İş Analizi süreçlerini yöneten Orta ve Üst Kademe Yöneticiler"
  • Fiyat: ₺2.750,00 + KDV

Bilgi / Teklif Al