Proje Yönetimi Olgunluk Seviyeleri

Proje Yönetimi Olgunluk Seviyeleri

Şirketlerin proje yönetim kültürleri/usülleri proje yönetim olgunluk seviyelerini (PYOS) gösterir. Ibbs ve Kwak 2000 yılında yayınladıkları çalışmalarında PYOS’u detaylı şekilde tanımlamışlardır. Prof.Dr. H.Murat Günaydın ve Beset ise bu modelin Türkiye de geliştirilmesini ve tasarım alanındaki ölçüm örneklemesini 2010 yılında İstanbul, Ankara ve İzmir’deki 78 şirket üzerinde çalışarak yapmışlardır.

Bu çalışmada olgunluk seviyeleri aşaıdaki şekilde 5 seviyede tanımlanmıştır:
 
Proje Yönetimi Olgunluk Seviyesi  (PYOS)
Proje Yönetim Niteliği
 
1.Seviye: Kişisel seviye
Şirketin tanımlı proje yönetim süreçleri yoktur.Projelerde başarı ve başarısızlık büyük oranda kişilere bağlıdır.  
 
2.Seviye:Kayıtlı süreç seviyesi
Proje yönetiminin minimum standartları oluşturulmuştur.Projeler arasında eşgüdüm ve koordinasyon yok denecek kadar azdır.
 
3.Seviye: Kontrollü süreçler seviyesi
Merkezi olarak izlenen ve kontrol edilen proje yönetim süreçleri oluşmuştur.Projeler kendi özelliklerine göre bu süreçleri esnetebilirler.  
 
4.Seviye: Yönetilen süreçler seviyesi
Proje yönetim performansı ölçülür,tutarlı performans öngörüleri yapılır.
 
5.Seviye: Sistemsel gelişim seviyesi
Proje yönetim süreçleri proaktif şekilde sürekli geliştirilir, yenilikci yaklaşımlar entegre edilir.
 
Üyelik sayfanızda bulunan OPYOS (organizasyonel proje yönetimi olgunluk seviyesi) ve KİPYOS (kişisel proje yönetimi olgunluk seviyesi) testlerini yaparak hem kendinizin, hem de içerisinde bulunduğunuz şirketin/organizasyonun proje yönetimi olgunluk seviyesini belirleyebilirsiniz.  

Bilgi Al