PMO Kurulumu

PMO Kurulumu

2020 Yılına kadar EMEA’da başlayacak 16 milyon projenin iş başarısı, kaynakların verimli kullanılması, sürdürülebilir ekolojik denge kadar önemli. Bu durum çoklu proje yönetiminin (program ve portföy yönetimi) önemini daha da arttırıyor.

Aşama1: Kurumu Tanıma ve Eğitim

Bu aşamada alanında uzun yıllar deneyimli danışmanlarımız firma ihtiyaçlarını, organizasyonel yapısını, proje tiplerini, büyüklüklerini ve kompleksliklerini anlamak, kurumun proje yönetimi alandaki olgunluk seviyesini tespit etmek için, bire bir görüşmeler ve anketler ile mevcut durum analizi yaparak kurumu tanımaktadır. Kurumu tanıma sürecinin bir parçası olan eğitimlerle birlikte proje yönetimi süreçleri konusunda tüm detaylar uzmanlarımız tarafından edinilmiş olacaktır.
Danışmanlık sürecimizin ilk aşamasında sunmuş olduğumuz eğitimimizin bilgileri aşağıdaki gibidir.

Proje Yönetimi & PMP Sertifikası Eğitimi
Dünyamızın kaynaklarının verimli kullanılması ve sürdürülebilirlik için gerekli olan temel bilgi alanlarında eğitim ve danışmanlık hizmetlerini, PMI® ve IIBA® gibi kar amacı gütmeyen çok uluslu kuruluşların global akreditayonunu alarak sunan PEM – Proje Eğitim Merkezi, PMP ve Proje Yönetimi eğitimleri alanında Blended  Learning metodu ile keyifli ve verimli bir eğitim süreci ile %100 başarı imkanı sunuyor.

Proje Yöneticileriniz için PMP eğitimi; 4 günlük sınıf eğitiminin ardından, 19 saatlik e-öğrenme eğitimi ile tekrar edecek, 220 İngilizce PMP sorusunu e-öğrenme olarak çözecek ve 200 soruluk online PMP deneme sınavının ardından, online anketler ve sertifika sınavı ile zamandan ve mekandan bağımsız olarak tamamlayacaksınız. Tüm bunlarla birlikte PMP sürecini anlatan e-öğrenme videosu da bu paketin içerisindedir.

Ayrıca proje ekipleriniz için gerekli olan Proje Yönetimi eğitimlerini, PMP eğitimine yönlendirdiğiniz katılımcı sayısına göre, sınıf içi eğitim fiyatına dahil olarak alabileceksiniz. Konuyla ilgili detaylar “Fiyat Teklifimiz” bölümünde anlatılmaktadır.
Bu program sayesinde;

Proje yöneticileriniz global geçerli PMP sertifikasına sahip olarak firmanıza prestij kazandıracak ve projelerinizde maksimum başarıyı yakalayacak
 • Profesyonel Proje Yöneticileriniz ile proje ekiplerinizin aynı dili konuşmasını sağlayarak, projelerdeki başarısızlığın temel nedenlerinden biri olan iletişim sorunlarını en aza indirecek,
 • Hem PMP hem de Proje Yönetimi e-eğitimleri sayesinde 3 ay boyunca tüm ekibiniz eğitimi tekrar etme fırsatı bularak, eğitimin geri kazanımını en üst seviyeye çıkartacak,
 • Bu sayede ekibiniz, eğitimden 3 gün sonra unutulan sınıf eğitimini 3 ay tekrar ederek, pekiştirecek,
 • Proje Ekiplerinizin eğitim ve gelişim yatırımlarını minimum maliyetle,  maksimum verim ve kalitede yapabileceksiniz.

Aşama2: PMO Organizasyonu, Süreç ve Dokümanların Oluşturulması

PMO, OPM3* Proje Yönetimi Olgunluk Seviyesi Modeli’ne göre, 3. Ve daha üzeri proje yönetimi olgunluğuna sahip organizasyonlar tarafından birden çok projenin aynı standartlarda ve başarılı şekilde yürütülmesini sağlamak için ihtiyaç duyulan bir organizasyondur

Aşama3: Pilot Proje Mentorluğu (4-6 Ay)
Organizasyonlar, sürekli şekilde büyür ve hem ölçek hem de kapsam olarak daha karmaşık projeleri gerçekleştirmeye başlarlar – fakat aynı ilerlemeyi organizasyonların proje yönetim pratiklerinde, süreçlerinde ve metodolojilerinde göremeyebiliriz.

Proje Yönetim mentorluğu ve koçluğu sayesinde, organizasyonunuzun mevcut proje yönetim süreçleri ve yapısı ile Global Standartlar arasındaki farkı belirleyebilecek ve yapılanmanızı dünyaca kabul edilmiş ve ispatlanmış proje yönetim metodolojisi olan PMI – PMBOK temelli süreçler üzerine geliştirme imkânı bulacaksınız.
Mentorluğa ne zaman ihtiyaç duyarız;

 • Çok sıkı çalışıyoruz fakat projelerimiz geç bitiyor ya da hatalı bitiyor ve müşterilerimiz bu durumdan memnun değil
 • Proje ekiplerimiz yeterince motive ve mutlu değiller ve daha yönlendirici, liderlik edici proje yönetimi ile çalışmak istiyorlar,
 • Yeni, büyük bir projeye henüz başlamak üzeresiniz ve bu projeyi nasıl başlatacağınızı, planlayacağınızı ve yöneteceğinizi kestiremiyorsunuz
 • Ekibiniz işten bunalmış durumda ve gün içerisinde projeyi etkin yönetecek zamana sahip olmadığını düşünüyor. Daha efektif çalışmak istiyorlar ve daha fazla iş tatmini yaşamak istiyorlar.
Seçilecek Pilot Projede Proje Yönetim Mentorluğu Hizmeti
 • Organizasyonda kurum proje ekibi ile birlikte belirlenecek pilot projede, proje süresi boyunca (ortalama 4-6 ay) mentorluk hizmeti verilmesi sağlanacaktır.
 • Bu hizmet ile pilot proje için PMI standartlarına uygun şekilde proje dokümantasyonunun hazırlanarak tüm projelere faydalı olacak şekilde proje yönetim süreçleri geliştirilmesi sağlanmış olacaktır.
 • Proje dokümantasyon ve süreci PMI Proje Yönetim Metodolojisine uygun olarak, projenin büyüklüğü ve ihtiyaçları ölçüsünde tasarlanacak, Bu amacı gerçekleştirmek için Proje koçluk ve danışmanlık hizmeti firma lokasyonunda verilecektir.

Aşama4: Sonuçların Değerlendirilmesi ve Revizyonlar

Seçilen Pilot Proje sonunda aşağıdaki konular Firma proje yetkilileri ile değerlendirilerek gerekli noktalarda revizyon, bilgilendirme ve destek ihtiyaçları belirlenir.

 • Proje seçim kriterlerinin doğruluğu
 • Proje süreçlerinin kurum için uygulanabilirliği
 • Kurum personelinin proje yönetim yetkinliği
 • PMO ekibinin proje süreçlerine ve yöneticisine desteği
 • Proje dokümanlarının kullanılabilirliği

Aşama5: Kapanış

Proje Kapanış safhasında geliştirilmiş olan proje yönetim süreci ve birlikte yapılmış olan pilot projelerde elde edilen deneyimle birlikte kurum yetkililerinin sürdürebileceği bir yapı oluşturulur. PMO organizasyonu ve proje yönetim süreçlerinin devamlılığı için;

 • Kurum içi proje yönetim mentorları belirlenir
 • Yeni Proje Yönetim süreçlerine uygun projelerin başlatılması sağlanır

Bu süreç sonunda kurum yetkilileri ile mutabık kalınarak tüm yönetim ve bilgi birikimi kuruma devredilir.

PEM360 danışmanları proje sonrasında da belirli periyotlarda sürecin ilerleyişi ve destek ihtiyacı olan noktaların belirlenmesi için Kurum İçi Mentor’lar ile iletişim halinde olacaktır.

Proje Yönetimi ve PMP Sertifikası Hazırlık Genel Katılıma Açık Eğitimi

35 Saat Sınıf Eğitimi
PMP Sertifikalı Profesyonel Proje Yöneticisi ve saha deneyimli eğitmenler tarafından verilen 5 Gün 35 Saat sınıf eğitimi ile başlayan bu eğitimde İnsanlar - Süreçler - İş Çevresi temeline dayalı Proje Yönetimi Metodolojisi örneklerle anlatılır ve farklı sektörler için gerçek hayat tecrübelerine dayanan durum analizleri yapılır.

Tüm katılımcılarımıza; Yeni Sınav Sistemine bağlı PMBOK Versiyon 6 uyumlu, PEM360'ın orijinal Türkçe ve İngilizce eğitim materyalleri, Türkçe PMP sınavına hazırlık kılavuzu, verilmektedir.

PMBOK v6’ya uyumlu bir şekilde Proje Yönetim Çerçevesini ve 10 adet Bilgi Alanını hem klasik hem çevik hem de karma proje yönetimi yaşam döngüleri içerisinde ve İnsanlar - Süreçler - İş Çevresi ekseninde öğrenir ve her modül sonunda uygulanan testler ile toplam 120 soru çözer ve eğitimde öğrendiklerinizi pekiştirirsiniz.

Eğitimin sonunda uluslararası PMP & CAPM için ilk adımı atmış olursunuz.

PMP sınavına hazırlanan tüm katılımcılarımıza sınava hazırlık ve başvuru aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmeti de verilmektedir.

Bilgi Al

Eğitim Tarihleri

 • 26 Kasım 2016 Cumartesi 09:30 - 4 Aralık 2016 Pazar 17:00 - İstanbul
 • 16 Şubat 2019 Cumartesi 09:30 - 24 Şubat 2019 Pazar 16:30 - İstanbul
 • 26 Kasım 2016 Cumartesi 09:30 - 25 Aralık 2016 Pazar 17:00 - Ankara
 • 21 Ocak 2017 Cumartesi 09:30 - 29 Ocak 2017 Pazar 17:00 - İstanbul
 • 21 Ocak 2017 Cumartesi 09:30 - 29 Ocak 2017 Pazar 17:00 - Ankara
 • 25 Şubat 2017 Cumartesi 09:30 - 5 Mart 2017 Pazar 17:00 - İstanbul
 • 25 Şubat 2017 Cumartesi 09:30 - 5 Mart 2017 Pazar 17:00 - Ankara
 • 18 Mart 2017 Cumartesi 09:30 - 26 Mart 2017 Pazar 17:00 - İstanbul
 • 29 Nisan 2017 Cumartesi 09:30 - 7 Mayıs 2017 Pazar 17:00 - İstanbul
 • 27 Mayıs 2017 Cumartesi 09:30 - 4 Haziran 2017 Pazar 17:00 - İstanbul
 • 3 Haziran 2017 Cumartesi 09:30 - 11 Haziran 2017 Pazar 17:00 - İstanbul
 • 15 Temmuz 2017 Cumartesi 09:30 - 23 Temmuz 2017 Pazar 17:00 - İstanbul
 • 18 Mart 2017 Cumartesi 09:30 - 26 Mart 2017 Pazar 17:00 - Ankara
 • 29 Nisan 2017 Cumartesi 09:30 - 7 Mayıs 2017 Pazar 17:00 - Ankara
 • 4 Haziran 2017 Pazar 09:30 - 4 Haziran 2017 Pazar 17:00 - Ankara
 • 15 Temmuz 2017 Cumartesi 09:30 - 23 Temmuz 2017 Pazar 17:00 - Ankara
 • 3 Haziran 2017 Cumartesi 09:30 - 11 Haziran 2017 Pazar 17:00 - Ankara
 • 21 Ocak 2017 Cumartesi 09:30 - 29 Ocak 2017 Pazar 17:00 - İzmir
 • 25 Mart 2017 Cumartesi 09:30 - 2 Nisan 2017 Pazar 17:00 - İstanbul
 • 22 Nisan 2017 Cumartesi 09:30 - 30 Nisan 2017 Pazar 17:00 - İzmir
 • 8 Temmuz 2017 Cumartesi 09:30 - 15 Temmuz 2017 Cumartesi 17:00 - İstanbul
 • 8 Temmuz 2017 Cumartesi 09:30 - 16 Temmuz 2017 Pazar 17:00 - Ankara
 • 3 Haziran 2017 Cumartesi 09:30 - 11 Haziran 2017 Pazar 17:00 - İzmir
 • 3 Haziran 2017 Cumartesi 09:30 - 11 Haziran 2017 Pazar 17:00 - İzmir
 • 12 Ağustos 2017 Cumartesi 09:30 - 20 Ağustos 2017 Pazar 17:00 - İstanbul
 • 12 Ağustos 2017 Cumartesi 09:30 - 20 Ağustos 2017 Pazar 17:00 - Ankara
 • 23 Eylül 2017 Cumartesi 09:30 - 1 Ekim 2017 Pazar 16:45 - İstanbul
 • 7 Ekim 2017 Cumartesi 09:30 - 15 Ekim 2017 Pazar 17:00 - Ankara
 • 23 Eylül 2017 Cumartesi 09:30 - 1 Ekim 2017 Pazar 17:00 - İstanbul
 • 18 Kasım 2017 Cumartesi 09:30 - 26 Kasım 2017 Pazar 17:00 - İstanbul
 • 18 Ekim 2017 Çarşamba 09:30 - 26 Kasım 2017 Pazar 17:00 - Ankara
 • 18 Kasım 2017 Cumartesi 09:30 - 26 Kasım 2017 Pazar 17:00 - İzmir
 • 21 Eylül 2017 Perşembe 09:30 - 27 Eylül 2017 Çarşamba 17:00 - Ankara
 • 15 Eylül 2017 Cuma 09:30 - 18 Eylül 2017 Pazartesi 17:00 - Ankara
 • 21 Ekim 2017 Cumartesi 09:30 - 29 Ekim 2017 Pazar 17:00 - İstanbul
 • 9 Aralık 2017 Cumartesi 09:30 - 16 Aralık 2017 Cumartesi 16:30 - İZMİR
 • 18 Ocak 2018 Perşembe 09:00 - 20 Ocak 2018 Cumartesi 17:00 - İstanbul
 • 18 Ocak 2018 Perşembe 09:00 - 27 Ocak 2018 Cumartesi 17:00 - 20-21-27-18 Ocak 2018 İstanbul PMP
 • 17 Şubat 2018 Cumartesi 09:30 - 25 Şubat 2018 Pazar 17:00 - İSTANBUL
 • 17 Şubat 2018 Cumartesi 09:30 - 25 Şubat 2018 Pazar 17:00 - Ankara
 • 16 Aralık 2017 Cumartesi 09:30 - 24 Aralık 2017 Pazar 17:00 - Ankara
 • 24 Mart 2018 Cumartesi 09:00 - 1 Nisan 2018 Pazar 17:00 - 24 Mart -1 Nisan 2018 Grubu
 • 2 Haziran 2018 Cumartesi 09:30 - 10 Haziran 2018 Pazar 16:45 - Ankara
 • 2 Haziran 2018 Cumartesi 09:30 - 10 Haziran 2018 Pazar 16:45
 • 2 Haziran 2018 Cumartesi 09:30 - 10 Haziran 2018 Pazar 16:45 - İstanbul
 • 2 Haziran 2018 Cumartesi 09:30 - 10 Haziran 2018 Pazar 16:45 - İstanbul
 • 21 Temmuz 2018 Cumartesi 09:30 - 29 Temmuz 2018 Pazar 16:45 - Ankara
 • 21 Temmuz 2018 Cumartesi 09:30 - 29 Temmuz 2018 Pazar 16:45 - İstanbul
 • 13 Ekim 2018 Cumartesi 09:30 - 21 Ekim 2018 Pazar 16:45 - 13-14-20-21 Ekim 2018 PMP İstanbul
 • 13 Ekim 2018 Cumartesi 09:30 - 21 Ekim 2018 Pazar 16:45 - 13-14-20-21 Ekim 2018 PMP Ankara
 • 16 Şubat 2019 Cumartesi 09:30 - 24 Şubat 2019 Pazar 16:30 - Ankara
 • 13 Nisan 2019 Cumartesi 09:30 - 21 Nisan 2019 Pazar 16:30 - İstanbul
 • 18 Mayıs 2019 Cumartesi 09:30 - 26 Mayıs 2019 Pazar 16:30 - İstanbul
Bir Şirketi En İyi Müşterileri Anlatır
PEM360 ile PMP Olanlar

Sertifikasyon

Bu eğitimin sonunda katılımcılarımız :

PEM360® sertifikasını  “Katılım Belgesi” olarak alacaklardır.

Faydalar Kazanımlar

Program

Proje Yönetimi Terminolojisi, Proje Yönetimi Alanları, Entegrasyon Yönetimi, Proje Kapsam Yönetimi, Proje Zaman Yönetimi, Proje Maliyet Yönetimi, Proje Kalite Yönetimi, Proje Kaynak Yönetimi, Proje İletişim Yönetimi, Proje Risk Yönetimi, Proje Tedarik Yönetimi, Proje Paydaş Yönetimi bilgi alanlarına dağılmış olan 49 adet proje yönetim sürecinin tamamı için girdiler, araç ve teknikler ve çıktılar konularında bilgi ve becerileri kazandırarak, PMP sınavına başvuru koşulları, izlenecek başvuru süreci ve sertifikasyon sonrası yapılması gerekenleri öğreterek, PMP sınav başarınızı garantileyen ve gerçek bir proje profesyoneli olmanızı sağlayan benzersiz eğitimin programı şu şekildedir.

Sınıf eğitimi Programı (5 Gün/35 Saat)

-  Proje Yönetimi Terminolojisi

 •       Proje, Program, Portföy ve Operasyon Kavramları
 •       Proje Ekosistemi
 •       Organizasyonel Yapılar
 •       Proje Fazları
 •       Proje Seçim Metodları
 •       Bölüm Sonu Testi

- Proje Yönetimi Alanları

 •       Çevik Ekosistem
 •       Proje Yaşam Döngüleri
 •       Proje Rolleri
 •       Proje Yönetim Süreç Grupları
 •       Proje Yönetim Bilgi Alanları
 •       Bölüm Sonu Testi

- Entegrasyon Yönetimi

 •       Proje Entegrasyon Yönetimine Giriş
 •       Entegrasyon Yönetimi Süreçleri
 •       Çevik Değişiklik Yönetimi
 •       Bölüm Sonu Testi


- Kapsam Yönetimi

 •       Proje Kapsam Yönetimine Giriş
 •       Kapsam Yönetimi Süreçleri
 •       Kapsam Yönetiminde Klasik ve Çevik Yaklaşımlar
 •       Bölüm Sonu Testi

- Zaman Yönetimi

 •       Proje Zaman Yönetimine Giriş
 •       Zaman Yönetimi Süreçleri
 •       Zaman Yönetiminde Klasik ve Çevik Yaklaşımlar
 •       Bölüm Sonu Testi

- Maliyet Yönetimi

 •       Proje Maliyet Yönetimine Giriş
 •       Maliyet Yönetimi Süreçleri  
 •       Maliyet Yönetiminde Klasik ve Çevik Yaklaşımlar
 •       Bölüm Sonu Testi


- Kalite Yönetimi

 •       Proje Kalite Yönetimine Giriş
 •       Kalite Yönetimi Süreçleri
 •       Kalite Yönetiminde Klasik ve Çevik Yaklaşımlar
 •       Bölüm Sonu Testi

- Kaynak Yönetimi

 •       Proje Kaynak Yönetimine Giriş
 •       Kaynak Yönetimi Süreçleri
 •       Kaynak Yönetiminde Klasik ve Çevik Yaklaşımlar
 •       Bölüm Sonu Testi

- İletişim Yönetimi

 •       Proje İletişim Yönetimine Giriş
 •       İletişim Yönetimi Süreçleri
 •       İletişim Yönetiminde Klasik ve Çevik Yaklaşımlar
 •       Bölüm Sonu Testi


- Risk Yönetimi

 •       Proje Risk Yönetimine Giriş
 •       Risk Yönetimi Süreçleri
 •       Risk Yönetiminde Klasik ve Çevik Yaklaşımlar
 •       Bölüm Sonu Testi

- Tedarik Yönetimi

 •       Proje Tedarik Yönetimine Giriş
 •       Tedarik Yönetimi Süreçleri
 •       Tedarik Yönetiminde Klasik ve Çevik Yaklaşımlar
 •       Bölüm Sonu Testi

- Paydaş Yönetimi

 •       Proje Paydaş Yönetimine Giriş
 •       Paydaş Yönetimi Süreçleri
 •       Paydaş Yönetiminde Klasik ve Çevik Yaklaşımlar
 •       Bölüm Sonu Testi


Kimler katılmalı:

PMP & CAPM sınavına hazırlananlar, Proje Yönetimi alanında kendini geliştirmek isteyenler, PMI Metodolojisi hakkında bilgi sahibi olmak isteyenler eğitimlerimize katılabilir.

Öğrenme Hedefleri/Kazanımlar:

Bu eğitim ile PMP sınavına girebilmek için ön şartlardan birisi olan 35 saatlik proje yönetimi eğitimini almış olursunuz.

PMP sınavına hazırlanan tüm katılımcılarımıza sınava hazırlık ve başvuru aşamalarında rehberlik ve danışmanlık hizmeti de verilmektedir.PMI - PMP Sertifika Sınav Detayları

 • Sınava girebilmek için ; 4 yıllık üniversite mezunlarının son 8 yılda en az 3 yıl süreli ve 4500 saat eforlu proje tecrübesinin olması ve 35 saatlik proje yönetimi eğitimini almış olması gerekmektedir.
 • Sınav Prometric Test Mekezi tarafından verilen randevu tarihinde yapılır.
 • Sınav tarihleri başvuru kabulü sonrası gelen mailde yapılan yönlendirmeler ile aday tarafından belirlenmektedir. Aday bireysel olarak, sınav yerinin uygunluk durumuna göre dilediği tarihte sınava girebilmektedir.
 • Sınav hem akredite sınav merkezlerinden, hem de evinizdeki veya işyerinizdeki bilgisayarlarınızdan online olarak yapılabilmektedir.
 • Sınav süresi 230 dakikadır, aralarda 2 adet 10'ar dakikalık ara verilmektedir.
 • PMP sınav sorusu 180 adet (bir önceki sınav sistemi 200'dü) yalnız soru puanlaması aynı sayıda olacak.
 • PMP sınavı çoktan seçmeli, çoklu yanıtlar, eşleştirme, etkin nokta ve sınırlı boşluk doldurma işlemlerinin bir kombinasyonu olacaktır.
 • PMP sınavı öncesi 15 dakikalık bilgisayar programını kullanmaya yönelik tanıtım mevcuttur. 15 dakikalık tanıtım 4 saatlik sınav süresine dahil değildir.
 • Sınavı geçmek için %61 başarı sağlamak gereklidir (175 sorudan 106 tanesi doğru olmalıdır.)
 • Sınav ücreti PMI üyesi olmayanlar için 555 USD, üyesi olanlar için 405 USD dir.
 • PMI üyeliği ücreti yıllık 129$ 119 Da olabilir, ilk defa üye oluyorsanız bir defaya mahsus 10$ initiation fee ve PMI TR Chapter yıllık üyelik bedeli 25$’dır.

PMI - CAPM Sertifika Sınav Detayları

CAPM sertifikası sınavına girmeniz için sizden ya 1500 saat proje yönetimi alanında çalışmış olmanız ya da 23 saat proje yönetimi eğitimi almanız istenmektedir.
Bu eğitim sayesinde sınav ön şartını karşılamış olursunuz. Eğitimlerimiz,PMBOK kitabı versiyon 6 içeriği ile sunulmaktadır.
Peki bu sertifika nasıl alınır? diyorsanız, PMP sınavı gibi bir sınava girmeniz gerekiyor, ancak bu sınav PMP sınavına göre daha kolay 150 soruluk ve 3 saat süren bir sınav. Sınava giriş koşulu olarak iki seçenek var.
En az lise diploması ve 500 saatlik proje takım üyesi tecrübesi
En az lise diploması ve 23 saatlik proje yönetim eğitimiBu iki koşuldan birini sağlıyorsanız, sınava başvuruda bulunabiliyor, bugün için 300 dolarlık bir sınav ücreti ödüyor, sınav tarihi belirliyor ve online sınava giriş hakkı kazanıyorsunuz. Yine PMP sınavında olduğu gibi güven esasına dayalı olarak işliyor, “audit”e kalmanız durumunda sınava giriş koşullarını ispat ediyorsunuz. Ardından sınava girebiliyor ve CAPM ünvanını kazanıyorsunuz. PMP’de 3 yıl olan döngü CAPM için 5 yıl.

Sonuç olarak, CAPM sınavı PMP sınavına göre daha kolay bir sınav. Ayrıca bu sınava çalışırken PMP sınavına da çalışmış oluyorsunuz. PMP olmak için yeterli tecrübeniz yoksa CAPM olabilirsiniz. Bu avantajların yanında, şunu da belirtmeliyiz ki, henüz ülkemizde çok büyük bir iddiaya sahip olan bir sertifika değil, ancak öngörüm o ki, ileride değeri artacak. Ayrıca, PMP olma sürecini değiştirmiyor. Yani, CAPM olan kişi, PMP olmak istiyorsa yine PMP olma süreçlerini tamamlamak zorunda. Bu sebeple iki kez eğitim ve iki kez sınava giriş ile artan bir maliyet söz konusu olacaktır.
En Yakın eğitim takvimleri ;


11-12-18-19-25 Aralık 2021 (Canlı Online)
 • Fiyat :

 • :
 • :
 • :
 • :
 • :

Bilgi Al