Team Perfection Programı

Team Perfection Programı

Team Perfection Program, çevik ilkeleri ve Scrum tekniklerinin arkasındaki felsefeyi temel alarak yüksek kalitede ve değerli bir ürün inşa etme ve sunma aşamasında ustalaşma sağlayan bir atölye çalışmasıdır. Bu programda tüm Scrum takımının (Geliştirme Takımı, Scrum Master, Product Owner) bir arada olması, gerçek takım çalışmasının gücünü deneyimlemesi adına büyük değer sağlayacaktır.

Team Perfection Program İçeriği:

Modül 1

 • Team Dysfunctions
 • Agile Refresment
  • Agile Mindset
  • Frameworkler
  • Roller
  • Etkinlikler
  • Somut Çıktılar

Modül 2
 • Takım Oluşumu Egzersizleri
 • Self Managing Team
 • Cross Functional Team
 • T-Shape

Modül 3
 • Impediment Management
 • Bağımlılık Yönetimi
 • Karmaşık Çatışmaları Yönetme
 • Etkili Diyalog
 • Ekip Pozitifliğini ve Yaratıcılığını Artırmak

Modül 4
 • Kanban
 • Lean
 • Customer Journey
 • Think out of the box (Innovation)
 • Agile@Scaled (SAFe,Nexus,Sos,DA,Spotify,LESS)

Modül 5
 • PSM Eğitimi ve Sınav
 • PSM Soru Çözme
 • SM Perfection Sertifika Töreni ve Ödüller :)
Faydalar ve Kazanımlar:

Team Perfection Programı, katılımcıların takımdaki rolünü optimum düzeyde yerine getirmek için gerekli becerilerde ustalaşmasını sağlayacak ve eğitmenlerin farklı sektörlerdeki tecrübeleri ile farklı deneyimleri gözlemleme şansına sahip olacaklardır. 

Eğitimin sonunda bu eğitime ait Katılım Sertifikası verilecektir.
Kimler katılmalı:

Geliştirme Takımı üyeleri
Scrum Takımı üyeleri
Scrum Masterlar
Enterprise Agile Koçlar
Proje Yöneticileri
PSD sertifikası almak isteyenler
Agile yaklaşımlar ve Scrum çerçevesinde uzmanlaşmak isteyen Danışmanlar ve Liderler


Bilgi / Teklif Al