IIBA® Uluslararası İş Analizi ve İş Anal...

IIBA® Uluslararası İş Analizi ve İş Anal...

Türkiye’de ilk defa Türkçe Online İş Analizi Eğitimine cep telefonu, tablet ve pc’den katılarak zamandan ve mekandan bağımsız İş Analisti olma fırsatı.

İş Analistliği E-Öğrenme Eğitimleri ile, Uluslararası İş Analizi ve İş Analizi Teknikleri eğitimlerine online olarak katılarak, Uluslararası iş analistliği alanındaki en önemli sertifikasyon programlarından olan IIBA Certified Business Analysis Professional CBAP® & CCBA® sertifikasına online olarak hazırlanabilirsiniz.

Katılımcılar 14 saat süren bu eğitim kapsamında, İş Analizi ve İş Analizi Teknikleri eğitimlerini ön ve son testleriyle birlikte, İş Analizi alanında IIBA BABOK V3 standartlarında bir iş analistinin bilmesi gereken konuları öğrenmiş olacaklar. Ayrıca İş Analizi Teknikleri e-öğrenme eğitimine katılacaklar. Ayrıca bu eğitimi toplamda 3 kere tekrar izleme hakkına sahip olacaklar.
Eğitim sonunda yapılan CBAP®/CCBA® sınavı formatında ve düzeyinde online sınav ile kendinizi gerçek sınava benzer koşullarda deneme imkanına sahip olursunuz.
Eğitim süresince çözülecek örnek 50 sorunun yanında katılımcılara ayrıca 450 adet CBAP® & CCBA® sorusu, tüm eğitimi kapsayan eğitim notları ve uluslararası çeşitli iş analizi yayınları verilmektedir.

- İş Analizine Giriş
İş Analistinin Rolü ve İş Analizinin Temel Kavramları, İş Analistinin Temel Yetkinlikleri, BABOK®’un Amacı ve Yapısının İncelenmesi, BABOK® Bilgi Alanlarına Giriş

- Anahtar Kavramlar
İş Analizi Ana Konsept Modeli, Anahtar Terimler, Gereksinim Sınıflandırma Şeması, Paydaşlar, Gereksinimler ve Tasarımlar

- Planlama ve İzleme
İş Analizi Yaklaşımının Planlanması, Paydaş Angajmanlarının Planlanması, İş Analizi Yönetişiminin Planlanması, İş Analizi Bilgi Yönetiminin Planlanması, İş Analizi Performansının Gelişimlerinin Tanımlanması

- Bilgilerin Ortaya Çıkarılması ve İşbirliği
Gereksinim Toplama Faaliyetleri için Hazırlık, Gereksinim Toplama Faaliyetlerinin Yerine Getirilmesi, Gereksinim Toplama Faaliyet Sonuçlarının Teyit Edilmesi, İş Analizi Bilgisinin İletişimi, Paydaş Katılımının Yönetilmesi

- Gereksinimleri Yaşam Döngüsü Yönetimi
Gereksinim İzlenebilirliğinin Sağlanması, Gereksinimlerin İdamesi, Gereksinimlerin Önceliklendirilmesi, Gereksinim Değişikliklerinin Ölçülmesi, Gereksinimlerin Onaylanması

- Strateji Analizi
Mevcut Durumun Analizi, Gelecek Durumun Tanımlanması, Risklerin Değerlendirilmesi, Strateji Değişiminin Tanımlanması

- Gereksinim Analizi ve Tasarım Tanımlanması
Gereksinimlerin Tanımlanması ve Modellenmesi, Gereksinimlerin Teyit Edilmesi, Gereksinimlerin Onaylanması, Gereksinim Mimarisinin Tanımlanması, Tasarım Seçeneklerinin Tanımlanması, Potansiyel Değerin Analizi ve Çözüm Tavsiyesi

- Çözümün Değerlendirilmesi
Çözümün Performansının Ölçülmesi, Performans Ölçümlerinin Analizi, Çözüm Kısıtlarının Değerlendirilmesi, Kurum Kısıtlarının Değerlendirilmesi, Çözümü Değerinin Arttırılması için Gerekli Eylemlerin Tavsiyesi

- Temel Yetkinlikler
Analitik Düşünme ve Problem Çözme, Davranışsal Özellikler, İş Alanı Bilgisi, İletişim Becerileri, İlişki Yönetimi, Araçlar ve Teknoloji

- Perspektif
Çevik Perspektif, İş Zekası Perspektifi, Bilişim Teknolojisi Perspektifi, İş Mimarisi Perspektifi, İş Süreçleri Yönetimi Perspektifi

İş Analizi Teknikleri

- Süreç Modelleme
Süreç Modelleme’nin Kullanım Amacı, Açıklaması, Süreç Model Tipleri ve Notasyonları, İş Süreç Modeli ve Notasyonu (BPMN), UML Akitivite Diyagramı, Avantajları, Dezavantajları, Örnek Vakalar

- Kullanım Vakası & Senaryolar
Kullanım Vakaları ve Senaryoların Kullanım Amacı, Açıklaması, Kullanım Vakası Diyagramı – UML, Kullanım Senaryosunun Tanımı, Avantajları, Dezavantajları, Örnek Vakalar

- İş Gerekçesi
İş Vakaları’nın Kullanım Amacı, Açıklaması, İhtiyaç Değerlendirme, Alternatif Değerlendirme, Çözüm Önerme, Avantajları, Dezavantajları, Örnek Vakalar

- Birikmiş İşler Listesi Yönetimi
Birikmiş İşler Listesi’nin Kullanım Amacı, Açıklaması, Birikmiş İşler Listesindeki Kalemler, Önceliklendirme, Tahminleme, Birikmiş İşler Listesi’ndeki Değişikliklerin Yönetimi, Avantajları, Dezavantajları, Örnek Vakalar

- Veri Madenciliği
Veri Madenciliği’nin Amacı, Açıklaması, Gereksinimlerin Ortaya Çıkarılması, Veri Hazırlığı: Analitik Veri Kümesi, Veri Analizi, Modelleme Teknikleri, Dağıtım, Avantajları, Dezavantajları, Örnek Vakalar

- Veri Modelleme
Veri Modelleme’nin Amacı, Açıklaması, Varlık, Sınıf, Özellik ve İlişki Kavramları, Diyagramlar, Avantajları, Dezavantajları, Örnek Vakalar

- Kök Neden Analizi
Kök Neden Analizi’nin Kullanım Amacı, Açıklaması, Balık Kılçığı Diyagramı, 5 Neden Sorusu, Avantajları, Dezavantajları, Örnek Vakalar

- İş Kuralı Analizi
İş Kuralları Analizi’nin Kullanım Amacı, Açıklaması, Tanımsal – Davranışsal Kurallar, Avantajları, Dezavantajları, Örnek Vakalar

- İş Birliği Oyunları
İş Kuralları Analizi’nin Kullanım Amacı, Açıklaması, Oyunun Amacı, Oyun Süreci ve Çıktıları, Avantajları, Dezavantajları, Örnek Vakalar

- Karar Analizleri
Karar Analizi’nin Kullanım Amacı, Açıklaması, Karar Analizi Bileşenleri, Karar Matrisleri, Karar Ağaçları, Ödünleşimler (Trade-Offs), Avantajları, Dezavantajları, Örnek Vakalar

- Arayüz Analizleri
Arayüz Analizi’nin Kullanım Amacı, Açıklaması, Arayüzlerin Belirlenmesi, Arayüzlerin Tanımlanması, Avantajları, Dezavantajları, Örnek Vakalar

- Kabul ve Değerlendirme Kriteri
Kabul ve Değerlendirme Kriterleri’nin Kullanım Amacı, Açıklaması, Değer Nitelikleri, Değerlendirme (Test Edilebilirlik, Ölçümler), Avantajları, Dezavantajları, Örnek Vakalar

- Zihin Haritalama
Zihin Haritalama’nın Kullanım Amacı, Açıklaması, Zihin Haritasının Sınıflandırılması, Zihin Haritası Bileşenleri, Avantajları, Dezavantajları, Örnek Vakalar

- Prototiplendirme
Prototiplendirme’nin Amacı, Açıklaması, Prototiplendirme Yaklaşımı, Prototiplendirme Yöntemleri, Avantajları, Dezavantajları, Örnek Vakalar

- Kapsam Modellemesi
Kapsam Modelleme’nin Amacı, Açıklaması, Hedefler, Değişim ve Bağlam Kapsamı, Detay Seviyesi, İlişkiler, Varsayımlar, Avantajları, Dezavantajları, Örnek Vakalar

  • Periyod: 14 Saat E-Öğrenme
  • Kimler katılmalı: İş Analistleri, Sistem Analistleri, Süreç Analistleri, Süreç Yöneticileri, Proje Yöneticileri, Takım Liderleri / Yöneticileri Kurumsal Mimarlar, İş Analizi ve Gereksinim Yönetimi alanlarında bilgi birikimini geliştirmek ve iş performansını artırmak isteyen bireyler, İş Analizi ve Gereksinim Yönetimi alanlarında kariyer yapmak isteyen bireyler, İş Analizi ekiplerini veya İş Analizi süreçlerini yöneten Orta ve Üst Kademe Yöneticiler, Bilgi Teknolojileri Yöneticileri
  • Fiyat: ₺1.250,00 + KDV Satın Al

Bilgi / Teklif Al