MS Project ile Proje Planlama İzleme & K...

MS Project ile Proje Planlama İzleme & K...

MS Project ile Proje Planlama, İzleme ve Kontrol E-Öğrenme Eğitimi ile etkin proje yönetimi için kullanılan PMI® süreçlerinin, bir proje yönetim yazılımı vasıtasıyla nasıl uygulanacağınızı öğrenin.

Araçtan çok sürece ve çözüm üretmeye vurgu yapılan uygulamalı eğitimde, yazılım olarak dünyanın en yaygın proje yönetim aracı olan MS Project kullanılmaktadır. Eğitim sonunda katılımcılar projelerinde planlama, icra ve kontrol süreçlerini en yaygın kullanılan proje yönetim yazılımı ile daha etkin olarak yürütebileceklerdir. 

Modern proje yönetiminin önemli araçlarından biri MS Project yazılımıdır. Fakat MS Word ile ne kadar yazar olabilirseniz, MS Project ile de o kadar Proje Yöneticisi olabilirsiniz. Metodolojik bir proje yönetimi olmadan sadece MS Project ile proje yönetmek proje başarısını sağlamayabilir.

  • İş kırılım yapısının iş paketleri seviyesinde yazılım tabanlı olarak oluşturulması sayesinde etkin kapsam yönetiminin sağlanması,
  • Proje zaman planının aktivite bazlı olarak otomatik oluşturulması ve takibi sayesinde etkin zaman yönetiminin sağlanması,
  • Projede kullanılan kaynaklara ve aktivite sürelerine bağlı olarak proje bütçesinin otomatik oluşturulması ve takibi sayesinde etkin maliyet yönetiminin sağlanması,
  • Proje kritik yolundaki aktivitelerin, kaynaklardaki fazla yüklenme problemlerinin, proje ilerleyişine bağlı olarak proje sonunda oluşacak zaman ve bütçe sapmalarının otomatik tespit edilmesi sayesinde etkin risk yönetiminin sağlanması,
  • Gelişmiş görsel raporlama ve özel tablo hazırlama imkanları kullanılarak oluşturulan ilerleme raporları sayesinde etkin iletişim yönetiminin sağlanmasıdır.

- Görevler
Proje Faaliyetlerinin Girilmesi, Proje Bilgilerinin Oluşturulması, WBS’in Oluşturulması, WBS, Özet ve tekrarlayan görevler, Kilometre Taşları, Görev Türlerinin ayarlanması, Görevlere Ait Kısıtların Girilmesi, Görevlerin arası mantıksal ilişkilerin kurulması (Bağlantılar)

- Kaynaklar
Kaynak Havuzunun Oluşturulması (çalışma, malzeme ve maliyet), Kaynaklara Ait Maliyet

- Parametrelerinin Oluşturulması
Ara Yüzlerin Gösterilmesi, GANTT görünümün yorumlanması, Görev ve Kaynak Kullanımı Ara Yüzlerinin Kullanılması, Projenin ağ diyagramı ve kritik yolun gösterilmesi, İzleme Ara Yüzünün Gösterilmesi, Takvim Ara Yüzü

- Tabloların gösterilmesi ve yorumlanması
Projenin geç başlama, bitirme ve bolluk tablosu, Projenin maliyet tablosu gösterilmesi ve yorumlanması, Projenin özet tablosu, Projenin izleme tablosu, Projenin çalış tablosu, Projenin fark tablosu

- Fazla Kaynak Yüklenmesinin Çözümlenmesi

- Proje Temelinin Oluşturulması

- Projenin İlerletilmesi

- İlerlemelerin İzlenmesi

- Kazanılmış Değer Analizi
Gerçekleşen değerlerin girilmesi, Çıkan değerlerin yorumlanması

- Grafik Gösterimleri ve Raporlamaları

- Raporlar
Proje özetinin raporlanması, Projenin kritik görevlerinin raporlanması, Projenin bütçesinin raporlanması, Projenin görev kullanımının raporlanması, Projenin fazla yüklenmiş kaynaklarının raporlanması, Rapor çıktılarının yönetilmesi (logo, tarih), Gelişmiş rapor özelliklerinin ayarlanması

- Deneme sınavı

- PEM360 Sertifika Sınavı

  • Akreditasyon: 3812
  • Periyod: 8 Saat E-Öğrenme Eğitimi
  • Kimler katılmalı: Proje yöneticileri, sponsorları, sahipleri, proje ekip üyeleri, kariyerine global alanda Profesyonel Proje Yöneticisi olarak devam etmek isteyen herkes katılabilir.
  • Fiyat: ₺1.250,00 + KDV Satın Al

Bilgi / Teklif Al